BLOG

01/08

De Palestijnse jeugd in verzet

Eind juli kwam Ahed Tamimi na acht maanden opsluiting vrij. Onder algemene vreugde en blijdschap ging zij terug naar haar familie in het dorp Nabi Saleh op de Westelijke Jordaanoever. De reden voor haar opsluiting? Zij had een Israëlische soldaat geslagen die het huis van haar familie was binnengedrongen.

Het verzet zal voortduren tot de bezetting eindigt. Ahed Tamimi

Na de arrestatie en opsluiting van Ahed Tamimi kwam er een grote internationale mobilisatie op gang waardoor Ahed uiteindelijk 'slechts' acht maanden gevangen moest zitten. Bij haar vrijlating ging de eerste gedachte van Ahed uit naar de strijd: “Het verzet zal voortduren tot de bezetting eindigt.”

De dag na haar vrijlating vernam ik dat mijn vriend Tareq, die administratief vastgehouden wordt, vier maand langer opgesloten blijft. Het is nu al meer dan één jaar dat hij in een Israëlische gevangenis zit zonder de mogelijkheid om bepaalde familieleden te zien of in open lucht te ademen. Hij zal zijn dertigste verjaardag in de cel 'vieren', ver van al diegenen die hem lief zijn.

Tareq is een jonge Palestijnse leider die zeer actief is in een reeks projecten, initiatieven en fora met als doel de Palestijnse jeugd te laten samenwerken. Toen hij voor het eerst werd aangehouden en administratief opgesloten, was hij nog minderjarig, net als Ahed. Hij zit nu zijn vierde administratieve aanhouding uit, terwijl hij nog geen dertig is.

Tareq is zeer leergierig en wil alles te weten komen over de sociale strijd rond verschillende thema's. Hij is de eerste om zijn huis open te stellen voor jongeren op solidariteitsreis of mensen die de bezetting van Palestina beter willen begrijpen. Dankzij de verschillende gesprekken die ik met hem voerde, is één ding zeker: Tareq zal hier sterker uitkomen dan ooit!

Ook in de Belgische sociale beweging is het onze plicht om druk uit te oefenen om een einde te maken aan de straffeloosheid die Israël geniet. De verlenging van de administratieve aanhouding van parlementairen, zoals Khalida Jarar, is vanuit internationaal oogpunt onwettelijk. Om nog maar te zwijgen over de bezetting, de bouw van de muur, de blokkade van Gaza gedurende meer dan 10 jaar of de recente nationale wet die de Apartheid legaliseert, waarover voormalig VN Speciaal Rapporteur Richard Falk het al had in zijn rapport. Daarom moet België de banden met Israël verbreken en internationaal druk uitoefenen zodat de rechten van Palestijnen zoals Ahed en Tareq erkend worden.

2493 keer gelezen