28/06/13

Diego Martinez ijvert voor mensenrechten bij Vlaamse politici

Op 29 en 30 mei ontvingen we Colombiaanse mensenrechtenadvocaat Diego Martinez in België. We organiseerden ontmoetingen met organisaties, politici en intal leden. We trokken met hem ook naar het Vlaams Parlement om onze Vlaamse politici in levende lijve te vragen het vrijhandelsakkoord tussen Europa, Colombia en Peru niet goed te keuren.

In het Vlaams Parlement werden we ontvangen door de CD&V voor een lunchmeeting met, zowel fractieleidster Sabine Poleyn als volksvertegenwoordigers Johan Verstreken, Paul Delva en Ward Kennes. Allen zijn ze lid van de Commissie voor Buitenlands Beleid en dus betrokken bij het dossier. We stelden onszelf eerst voor en de acties die we reeds ondernamen in kader van de campagne, en verwezen naar de spoedactie van april, georganiseerd door intal.

Vrijhandelsakkoord: een bedreiging voor mensenrechten

Diego wijst op de negatieve impact die dit vrijhandelsakkoord zal hebben voor de lokale bevolking (zie ook het artikel 'Hoe het vrijhandelsakkoord begrijpen?'). Voedselzekerheid, gezondheidszorg, leefmilieu, sociale rechten.. worden bedreigd. En net die sectoren waar nu al zoveel mensenrechtenschendingen plaatsvinden: de sector van de palmindustrie, de mijnbouwsector - sectoren en regio's waar grote paramilitaire aanwezigheid is - worden door dit vrijhandelsakkoord versterkt.

Bovendien stelt hij dat de goedkeuring van het vrijhandelsakkoord op dit moment, in volle vredesonderhandelingen, een erg slecht signaal is naar de Colombiaanse overheid. De manier waarop de economie georganiseerd is momenteel (met nadruk op de extractieve industrieën, monoculturen voor export ea) maw het gebruik van de grond staan ter discussie tijdens de onderhandelingen. Dit akkoord op zo'n cruciaal moment als nu goedkeuren, bevestigt de huidige economische structuren, degene die in vraag worden gesteld, en zal het vredesproces ondermijnen. Ondanks het feit dat er vorderingen zijn op gebied van het eerste punt van de onderhandelingen, benadrukt Diego dat er pas een akkoord is als er over alle punten een akkoord is. Het is dus te vroeg om te juichen.

Aansluitend trekt Diego aan de alarmbel over de huidige situatie van de mensenrechten. In onze contreien hebben we het beeld dat alles beter gaat sinds president Santos aan de macht kwam. Niets is minder waar. In december vorig jaar werd de hervorming van de 'fuero penal militar' gestemd: voorheen werden militairen die betrokken waren bij mensenrechtenschendingen gedaagd voor een burgerlijke rechtbank, met deze wetsaanpassing worden ze gedaagd en berecht voor een militaire rechtbank. Een stap terug richting meer straffeloosheid, een van de grootste problemen in het land.

Toenemende repressie

Op 26 mei werden 14 lokale leiders en leiders van boerenorganisaties in La Uribe, El Meta, gearresteerd door het leger. Het leger heeft in eerste instantie deze bevoegdheid niet, maar dit gebeurt helaas wel vaker. De gemeenschapsleiders waren actief in het verzet tegen een multinational in de regio. De organisaties vinden het paradoxaal dat de arrestaties van activisten en repressie van sociale bewegingen toenemen, in tijden waarin vrijhandelsakkoorden worden afgesloten en vredesonderhandelingen plaatsvinden.

Daarnaast is hij erg verontrust over het inzetten van drones door het Colombiaanse leger. Voorheen was er een duidelijke definitie van 'burgers' en 'militairen', 'combatientes' en 'niet combatientes' - als mogelijke doelwitten. Nu spreekt het leger van “civiles hostiles” (vijandige burgers), waardoor er een grote verwarring ontstaat van wie nu eigenlijk geviseerd wordt. Het is daarenboven het leger dat zal inschatten wanneer een burger al dan niet 'hostil' (vijandig) is. Dit is een ramp voor de sociale bewegingen en boerenorganisaties actief in conflictzones.

(Re)Actie

Fractieleidster Sabine Poleyn zag wat in ons eerste punt, en zal bekijken met haar partij of er geen resolutie kan worden ingediend om een uitstel te vragen van de stemming tot er meer nieuws is van de uitkomst van de vredesonderhandelingen. We zullen haar als intal op de hoogte houden van de evoluties betreft de mensenrechtensituatie, en inhoud aanleveren.

In de namiddag hadden we ook een onderhoud met sp.a fractieleider Bart Van Malderen. Ideologisch had hij, net als de CD&V, geen probleem met vrijhandel. Hun partij zit mee in de regering, en kan/wil/zal daarom geen 'neen' stem uitbrengen. Dit in tegenstelling tot zijn collega's Vlaamse Europarlementairen Saïd El Khadraoui en Kathleen Van Brempt die tegen het akkoord stemden in december vorig jaar. Hij zou daarentegen wel bekijken of er een gezamenlijke resolutie zou gemaakt kunnen worden met de CD&V om uitstel te vragen van de stemming.

We eindigden ons dagje met een ontmoeting met enkele intallers.

Meer lezen over de vredesonderhandelingen op intal:

Meer over de campagne vind je op de 'campagnepagina Vrijhandel, vrij voor wie?'

 

7587 keer gelezen