06/12/12

Intal en G3W ontvangen door de Europese afgevaardigden

De leden van intal en G3W werden op 4 december ontvangen in het Europees Parlement door de Belgische Europese afgevaardigden Marc Tarabella (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) en Isabelle Durant (Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie).

Intal en G3W ontvangen in het Europees Parlement

De leden van intal en G3W werden op 4 december ontvangen in het Europees Parlement door de Belgische Europese afgevaardigden Marc Tarabella (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) en Isabelle Durant (Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie).

Samen bespraken we de negatieve impact van de vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en Colombia en Peru. Deze twee Europese afgevaardigden zijn, net als intal en G3W, gekant tegen deze akkoorden, maar ze moeten verder overtuigd worden als we niet willen dat het akkoord geratificeerd wordt. Daarom overhandigde intal aan beide Belgische Europese afgevaardigden de 3300 kaarten die door de Belgische bevolking werden ondertekend om te tonen dat ze niet akkoord is met dit vrijhandelskoord (Tratado de Libre Comercio, TLC).

Neen aan het vrijhandelsakkoord

De akkoorden zullen slechts ten goede komen aan een minderheid van de Colombiaanse en Peruviaanse bevolking. Met het opheffen van de handelsbarrières zullen de douanerechten die terugvloeien naar de regering, worden afgeschaft. Op die manier zal deze haar fiscale inkomsten zien verminderen. De regering zal dan ook geneigd zijn om minder te investeren in gezondheidszorg en zal er voor kiezen deze te privatiseren (wat leidt tot hogere prijzen). Bovendien wil de Europese Commissie de intellectuele eigendomsrechten versterken om zo te zorgen voor de effectieve uitvoering van deze rechten voor alle octrooihouders.
Het is geweten dat deze octrooien prijzen veroorzaken die veel hoger liggen dan normaal. Een voorbeeld: een behandeling voor AIDS met antiretrovirale medicijnen die onder een octrooi vallen, kosten jaarlijks 12 000 dollar, terwijl de generische variant zonder octrooi 420 dollar per jaar kost. De rechten op intellectuele eigendom laten de farmaceutische multinationals toe om hun monopolie op de productie en de marketing te versterken, wat een prijsverhoging zal veroorzaken. Deze intellectuele eigendomsrechten kunnen dus zorgen voor een verminderde toegang tot generische medicijnen die al op de markt zijn of voor een rem op (de ontwikkeling van) nieuwe generische medicijnen. De kloof die nu al gaapt tussen arm en rijk zal enkel maar duidelijker worden. Enkel de rijken zullen toegang hebben tot gezondheidszorg terwijl het toch om een wezenlijk recht gaat.

Wat meer is, de vrijmaking van de markt zal negatieve gevolgen hebben op de tewerkstelling, de voedselzekerheid en het inkomen en dus op de lokale ontwikkeling. Ze zal de reeds sterke ongelijkheden in deze landen alleen maar verder benadrukken.

De impact op het milieu zal eveneens negatief zijn. Het akkoord bevordert exportgewassen en vermindert de kansen op lokale zelfvoorziening. Tenslotte zal ook het lokale onrecht aangemoedigd worden. Daar waar ongelijkheid stijgt, verergeren de inbreuken op de mensenrechten.

Colombia is het gevaarlijkste land ter wereld voor vakbondsleden en activisten. Bijna 3000 mensen werden vermoord, 50 000 personen werden als vermist opgegeven en 6 miljoen mensen werden ontheemd sinds 2000.

Vooruitgang in de onderhandelingen

De commissie INTA (Internationale Handel) van het Europese Parlement gaf op 27 november 2012 een positief advies om de ratificering van de vrijhandelsverdragen goed te keuren tijdens de plenaire zitting van het Europees parlement op 11 december. Er waren 20 stemmen voor, 4 tegen (Fractie van Europees Unitair Links/Noords Groen Links) en één onthouding. Dit ondanks een laatste poging de dag voordien van enkele mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties en vakbonden die vroegen om zich tegen de ratificering te verzetten.

7721 keer gelezen