31/03/16

€ 14.000 voor 'greenmapping' in Cuba

Het is een traditie geworden: G3W en ICS (Initiativa Cuba Socialista) verkopen samen elk jaar chocoladepaaseieren ten bate van projecten in Cuba. Dit jaar is er € 14.000 geoogst. Waar ging het geld naartoe?
Wie Pasen zegt, zegt chocolade-eieren. En wie bij G3W chocolade-eieren zegt, zegt Cuba

De opbrengst van de paaseitjesactie gaat naar het “Centro Félix Varela”. Deze Cubaanse organisatie, opgericht in 1993, wil bijdragen aan de sociale en duurzame ontwikkeling van het eiland. Ze is gespecialiseerd in de bescherming van het milieu en baseert zich daarbij op participatieve technieken zoals green mapping.

Cuba, eerste van de klas qua duurzame ontwikkeling

Dit kleine landje, dat zelf maar een zwakke ecologische voetafdruk heeft, zet toch tegelijkertijd een hoog niveau van menselijke ontwikkeling prominent op de agenda, wat ertoe leidde dat we het eiland zeker de ‘beste van de klas’ mogen noemen wanneer het op duurzame ontwikkeling aankomt. Want Cuba is eveneens actief om klimaatverandering tegen te gaan. Het Cubaanse eiland onderscheidt zich zeker als het gaat om eenvoudige en efficiënte alternatieven. Zijn snelle alarmsysteem in geval van meteorologische rampen is daar een voorbeeld van en ook zijn ecologisch landbouwsysteem, zijn gebruik van hernieuwbare energiebronnen,… De Cubaanse aanpak zou andere landen wel moeten inspireren.

Essentiële ingrediënten van duurzame ontwikkeling

Hoe komt het dat dit kleine, arme landje in de Caraïben zulke resultaten weet te halen? Cuba bewijst ons, meer dan extreem dure technologieën, dat twee andere elementen nog belangrijker zijn.

De eerste daarvan is politieke wil. Duurzame ontwikkeling is inderdaad een van de prioriteiten van de Cubaanse autoriteiten. Het tweede element is het volk zelf. Het engagement van de bevolking, de medewerking van het Cubaanse middenveld in alle aspecten van het leven is specifiek voor het Cubaanse model. De autoriteiten begrijpen al lange tijd dat een ontwikkeling pas duurzaam kan worden als zij door de basis gesteund wordt. Green mapping is als techniek volledig ingebed in deze optiek en is al 15 jaar operationeel in Cuba.

Het centrum “Félix Varela” heeft een driedelige video gemaakt over ‘green mapping’

Vidéo Gotica a gotica 1/3

Vidéo Gotica a gotica 2/3

Vidéo Gotica a Gotica 3/3

 

La Vigía

De kleine landbouwgemeenschap Vigía bevindt zich tussen Pinar del Rio en Havana en maakt deel uit van een gebied dat bekend staat voor zijn kwetsbaarheid voor extreme klimatologische fenomenen. De laatste tien jaar is La Vigía vaak getart door zware regens, met grote overstromingen tot gevolg. Ook kampt het gebied vaak met zware en vernielende cyclonen.

In 2006 is de ‘green mapping’-techniek er geïntroduceerd. Toentertijd startten twee onderwijzeressen van de plaatselijke school het proces op met behulp van de leerlingen en andere onderwijzers. Ze hadden een kaart getekend van hun omgeving, hielden debatten over de belangrijkste problemen en zijn toen de lokale autoriteiten gaan opzoeken om te zien hoe men samen de problemen zou kunnen oplossen. Via sensibiliseringscampagnes zijn ze erin geslaagd korte metten te maken met nefaste praktijken en konden ze zo hun omgeving verbeteren.

In kaart brengen

Beetje bij beetje hebben ze aan legitimiteit gewonnen. Ook andere personen uit de gemeenschap zijn zich er mee bezig gaan houden met green mapping. En sindsdien gaat het werk verder. De meest risicovolle zones bij overstromingen zijn in kaart gebracht, een actieplan om je te wapenen tegen klimaatrampen is uitgewerkt, de soorten van vegetatie die het meest resistent zijn tegen sterke windsnelheden zijn bepaald,…

De levensomstandigheden zijn zeker niet makkelijk in La Vigía. Er is amper werk, er is geen openbare verlichting, geen riolering, slechts één weg is er geasfalteerd, er is geen aansluiting op een drinkwaternetwerk…. Maar toch is deze achtergestelde gemeenschap erin geslaagd vooruitgang te boeken door zich te baseren op zijn grootste hulpbronnen: zijn vruchtbare gronden, zijn inwoners en zijn coöperatie.

Prioriteiten

G3W heeft besloten om het Centro Félix Varela en dan in het bijzonder het werk dat dit centrum doet binnen de gemeenschap van La Vigía, te steunen met de opbrengst van de Paascampagne. De inwoners hebben al enkele prioriteiten uitgezet om hun levensomstandigheden te verbeteren:

  • de school en de omstandigheden waarin ze moeten kunnen functioneren zijn aan verbetering toe en ook moet er drinkwater ter beschikking komen,
  • een campagne voor het promoten van gezondere levensgewoonten moet gerealiseerd worden,
  • er moeten job-opportuniteiten komen, vooral voor vrouwen en wel binnen het kader van de coöperatie.
4289 keer gelezen