03/12/15

Stemming vrijhandelsverdrag met Peru en Colombia: G3W en Intal trekken naar parlement tegen ratificatie

Intal en G3W trokken door de gangen van het federaal parlement. Er werd gestemd over het controversiële handelsverdrag tussen de EU en Peru. Het ondermijnt het recht op gezondheid op flagrante wijze. Onze belangrijkste vraag aan de parlementairen: Wat zal u doen?
Duurzame ontwikkeling krijgt geen kans als multinationals de macht hebben om te beslissen over hoe en wat wordt geproduceerd

Intal en G3W voeren al vier jaar campagne tegen dit handelsverdrag.[1] Een definitieve ratificatie door België werd al eens uitgesteld dankzij verscheidene protestacties. Enkele weken geleden dook dit verdrag echter terug op in de politieke agenda. Daarom besloten we om de politici in levende lijve aan de tand te voelen. We interviewden enkele parlementaire vertegenwoordigers voor de stemming. Zullen ze zich tegen het akkoord uitspreken? Gewapend met een camera zijn we tot in het parlement gegaan om nog maar eens duidelijk te maken aan de verkozenen dat we de ratificatie van dit oneerlijke en onevenwichtig vrijhandelsakkoord niet aanvaarden.

Het akkoord werd goedgekeurd met 81 stemmen vóór, 41 stemmen tegen en 10 onthoudingen.[2]

De video met alle interviews.

Een uitgebreide analyse van dit verdrag vind je hier. We vatten alvast hieronder het belangrijkste samen.

Een bedreiging voor de gezondheid

Het vrijhandelsakkoord (Tratado de Libre Comercio, TLC) waarover Colombia, Peru en de Europese Unie momenteel onderhandelen zou een negatieve invloed hebben voor de lokale bevolking op verschillende economische sectoren zoals onder andere de gezondheidssector en landbouw. Bovendien is het verontrustend dat Europa de handel met een land als Colombia wil aanmoedigen, een land dat bekend staat als één van de gevaarlijkste voor mensenrechtenactivisten. Meer en meer multinationals zijn betrokken in conflicten en bij talloze mensenrechtenschendingen. Dergelijke vrijhandelsakkoorden zullen deze sociale onrechtvaardigheden enkel doen toenemen.

Het TLC versterkt permanent de privatisering van verschillende diensten, waaronder gezondheid. Deze sector toevertrouwen aan private ondernemers is een bedreiging voor de gezondheid aangezien rentabiliteit hun primaire objectief is, ten koste van arbeidsomstandigheden (goedkopere en precaire arbeid) en het welzijn van de bevolking. De privésector kan de prijzen van haar diensten en producten verhogen en zich zo concentreren op het rijke, lees ‘winstgevende’, deel van de bevolking, waardoor de arme meerderheid steeds minder toegang heeft tot gezondheidszorg.
Bovendien wil Europa de patenten van geneesmiddelen verlengen. Hierdoor beschikt de farmaceutische industrie over een monopoliepositie en kan ze haar prijzen nog meer opdrijven. Meer dan 3 miljoen Peruanen en 4 miljoen Colombianen riskeren geen toegang meer te hebben tot gezondheidszorg, volgens een impactstudie van Hai Europe en Mision Salud Colombia.

Reacties van parlementairen

Onze eerste afspraak was met Raoul Hedebouw van PVDA-PTB. Hij liet er geen twijfel over bestaan: “Als linkse partij zijn we vanzelfsprekend tegen dit verdrag omdat duurzame ontwikkeling geen kans krijgt wanneer multinationals de macht hebben om te beslissen over hoe en wat wordt geproduceerd. Sociale bewegingen in Latijns-Amerika en Europa hebben en blijven een zeer belangrijke rol spelen om aan te tonen dat deze verdragen geen positieve invloed hebben, noch voor hen, noch voor ons.”

Dirk Van der Maelen van SP.a, die als voorzitter van de commissie buitenlandse zaken het hele parlementaire proces van nabij heeft kunnen meemaken, volgt die stelling. Hij stelt zich bovendien ernstige vragen bij het feit dat dit verdrag al in sinds augustus 2013 "onder voorbehoud" in werking is getreden, zonder ratificatie van de lidstaten. “Een aanfluiting van de parlementaire democratie”, noemt hij dit.

Benoit Hellings van Ecolo geeft meer uitleg bij het bredere plaatje. Colombia is nog steeds verwikkeld in een moeilijk verlopend vredesproces: “Dit akkoord gaat niet bijdragen aan het vredesproces in Colombia, integendeel. Landdisputen worden door de strijd om grondstoffen nog meer aangewakkerd.”

De invloed van dit akkoord op de sociale determinanten van gezondheid in Colombia en Peru zijn duidelijk een gedeelde bezorgdheid onder deze parlementairen. Gwenaëlle Grovonius van PS: "Als ik de bewijzen krijg dat dit akkoord de sociale situatie zal verbeteren, dan teken ik. Maar dat bewijs bestaat niet. De meerderheid maakt beloftes met lege handen. De ngo's en sociale bewegingen tonen aan dat de context daar desastreus is."

Sarah Claerhout van CD&V praat hier ook over en vindt het jammer dat een degelijke bescherming van arbeidsrechten niet is opgenomen in het verdrag. Toch zal haar partij het verdrag goedkeuren.

Hetzelfde onthouden we van Jean-Jeacques Flahaux van MR. MR stemt voor en verschuilt zich achter Europa. De belofte wordt gemaakt om elk jaar een opvolging van de situatie van de mensenrechten te doen, maar die belofte hebben we al vaker gehoord.

Bovendien wordt deze 'screening' voortdurend gemaakt door lokale sociale bewegingen in Colombia en Peru, zoals vakbonden en boeren. Hun analyse van de situatie is glashelder: dit handelsverdrag is een sprong weg van een sociale en vreedzame toekomst.

Voetnoten

1.Bekijk hier het verloop van de volledige campagne.

2. http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/news/0000000989/stemmingen20151203.pdf

3427 keer gelezen
Stemming vrijhandelsverdrag met Peru en Colombia: G3W en Intal trekken naar parlement tegen ratificatie | Viva Salud

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.