14/03/14

Tegenmacht op het intal weekend: de kracht van het aantal!

Op 15 en 16 februari organiseerde de solidariteitsbeweging intal, met de steun van G3W, een vormingsweekend over macht en tegenmacht. Het was een geslaagd weekend en het heeft zeker bijgedragen aan de empowerment van de jongeren die op de vorming aanwezig waren.

Gedurende het vormingsweekend, waarop 93 deelnemers aanwezig waren, zijn er verschillende sprekers langsgekomen, zij spraken zowel over de manier waarop multinationals hun macht en invloed laten gelden op de publieke opinie ( bijvoorbeeld via de media), als over de tegenmacht. Die tegenmacht wordt uitgeoefend door het oprichten van sociale bewegingen ( arbeidersbeweging, vrouwenbeweging, antiapartheidsbeweging, een beweging tegen nucleaire wapens,…) die doorheen de geschiedenis druk hebben gezet op hun regering om beslissingen te nemen in het belang van het volk en niet in het belang van een economische elite. ’s Avonds werden de discussies verder gezet rond een goed Palestijns Taybeh biertje

G3W ondersteunde intal bij het opstellen van het programma en het uitnodigen van de sprekers, omdat de vraagstukken die tijdens het weekend behandeld werden een goed overzicht geven van het dagelijkse werk van G3W en de omdat die vraagstukken bijdragen aan de empowerment van de jongeren in Belgiƫ.

Ongelijke handelsrelaties, militaire interventies omwille van economische belangen, het gebrek aan een rechtvaardig sociaal beleid,… bedreigen de soevereine ontwikkeling van veel landen uit het Zuiden. Dat is nochtans een voorwaarde voor een gelijkwaardige en gezonde politiek. G3W werkt rond die vraagstukken om bij te dragen tot de strijd voor een recht op gezondheid voor iedereen.

Hoe doen we dat?

Bovenop het werk met onze partners, ondersteunen we in Belgiƫ de politieke strijd van onze partners uit het Zuiden, via campagnes die de Europese beslissingen die een impact hebben op het recht op gezondheid in landen uit het Zuiden, aan de kaak stellen. We doen dit onder andere met de solidariteitsbeweging intal. Maar om mensen te kunnen mobiliseren, moeten ze begrijpen hoe de machtsrelaties die zich doorheen de tijd hebben ontwikkeld, werken en moeten ze het belang van de invloed van de multinationals op de politieke beslissingen in Europa begrijpen. Deze invloed is echter geen vaststaand feit. We kunnen er iets aan doen! Door ons te organiseren en te mobiliseren, kunnen we een tegenmacht uitoefenen. Daarom was het belangrijk om tijdens het tweede gedeelte van het vormingsweekend aan te tonen hoe sociale bewegingen er, in verschillende contexten en verschillende tijden, in geslaagd zijn om een tegenmacht tegen de multinationals op te zetten.

Veel jongeren zijn na deze vorming meer dan ooit gemotiveerd om voor verandering te zorgen en om bij te dragen aan de strijd voor het recht op gezondheid in landen uit het Zuiden! 

Jullie kunnen de foto’s hier vinden!

Als jullie meer willen weten over empowerment, kunnen jullie de interactieve vormingsmodule hier downloaden.

 

7309 keer gelezen