02/04/19

BRUSSEL - Europese betoging en conferentie 'Onze gezondheid is niet te koop!'

In het kader van de Europese acties voor Wereldgezondheidsdag (7 april) en de Europese verkiezingen (26 mei) organiseert het Europees Netwerk tegen de commercialisering en privatisering van de gezondheid en de sociale bescherming op dinsdag 2 april in Brussel een Europese actiedag met een betoging, evenementen en een conferentie in het Europees Parlement.

  • Betoging om 10.30 uur, Vrijheidsplein, Brussel.
    Met een stop bij Maggie De Block
  • Bijeenkomst en activiteiten om 12 uur, Luxemburgplein, Brussel
  • Gevolgd door een conferentie in het Europees Parlement, van 14.00 uur tot 16.30 uur (registratie binnenkort beschikbaar)

Deze acties maken deel uit van de Europese Week tegen de commercialisering en privatisering van de gezondheid en de sociale bescherming van 1 tot 7 april. 

Meer info op europe-health-network.net/spip.php?article235

Inschrijving voor de conferentie is verplicht, en kan door een mail te sturen naar sarah.melsens@gezondheid-solidariteit.be, met je naam, voornaam, geboortedatum, organisatie, email adres, nationaliteit en identiteitskaartnummer.

De Europese instellingen dringen er bij de nationale regeringen op aan om de overheidsuitgaven te verminderen, met name op het gebied van sociale bescherming (pensioenen, werkloosheid, maar ook gezondheid), openbare/collectieve diensten (onderwijs, kinderopvang, zorg voor gehandicapten en ouderen, vervoer, etc.) of zelfs op het gebied van infrastructuur, en om de sociale bijdragen, die als een concurrentienadeel worden beschouwd, te verminderen. 

De vrijhandels- en investeringsakkoorden van de EU met andere landen in de hele wereld leggen liberalisering van diensten op aan de EU-lidstaten. Zulke akkoorden garanderen commerciële investeringen in winstgevende segmenten van de gezondheidszorg en beschermen monopolies van ondermeer de farmaceutische industrie.

Wanneer de publieke sector zich terugtrekt, ontwikkelt de private for-profit sector zich, waardoor de deur wordt opengezet voor geneeskunde op twee snelheden. Commerciële infrastructuren en verzekeringen selecteren het meest solvabele publiek en de meest winstgevende diensten, waarbij de "verlieslatende" diensten worden overgelaten aan de publieke of non-profit sector. Bovendien weten we dat een gezondheidszorgsysteem dat op de markt wordt gebracht met een zwakke publieke sector de toegankelijkheid vermindert (wachtlijsten, out of pocket is hoger, grotere afstanden voor de dienstverlening, ....) en ook meer kosten! De gezondheidsuitgaven zijn hoger in een commercieel systeem zoals in de Verenigde Staten, waar 16,4% van het bbp aan gezondheidszorg wordt besteed, in tegenstelling tot een systeem dat tot nu toe nog voor een groot deel openbaar en/of niet-commercieel is zoals in Frankrijk (10,9% van het bbp), België (10,2% van het bbp), Spanje (8,9% van het bbp) of Italië (8,8% van het bbp) (bron: OECD Health Statistics 2013, gepubliceerd in 2015). 

Laten we ons inzetten voor de verdediging en veralgemening van een gezondheid en sociale bescherming die toegankelijke, betrouwbare, kwalitatief hoogstaande en niet-commerciële diensten aan de hele bevolking biedt door middel van voldoende en solidaire financiering, naar een echt sociaal Europa! 

Laten we samen komen op dinsdag 2 april! Want samen staan we sterker!

815 keer gelezen