BLOG

05/10

Bombardement van ziekenhuis van AZG in Afghanistan: G3W uit haar diepe solidariteit met de slachtoffers

Net als iedereen waren we verbluft toen we het nieuws vernamen dat het ziekenhuis van Artsen zonder grenzen in Kunduz in Afghanistan het doelwit was van intense bombardementen. In de nacht van vrijdag op zaterdag stierven 19 mensen (waarvan 12 medewerkers van AZG) op deze plaats in het noorden van Afghanistan, reeds dagenlang geplaagd door hevige gevechten tussen de Taliban en het Afghaanse leger. Alles wijst erop dat de verantwoordelijkheid van dit bloedbad ligt bij de vliegtuigen van de NAVO-coalitie. AZG had nochtans de exacte locatie van hun ziekenhuis gecommuniceerd aan alle betrokken partijen in het conflict, zoals ze steeds doen in conflicthaarden.

Artsen Zonder Grenzen communiceert in conflicthaarden altijd over haar exacte locaties met alle partijen.

Geneeskunde voor de Derde Wereld veroordeelt op sterkst mogelijke wijze wat we alleen maar kunnen omschrijven als een oorlogsmisdaad. Dit blijkt ook uit de verslaggeving van AZG: “Ondanks dat Artsen Zonder Grenzen de GPS-coördinaten van het traumaziekenhuis had doorgegeven aan de Coalitie en aan de Afghaanse militaire en burgerlijke instanties – meest recent op 29 september - om te vermijden dat het ziekenhuis zou geraakt worden, vonden de bombardementen toch plaats. Artsen Zonder Grenzen communiceert in conflicthaarden altijd over haar exacte locaties met alle partijen.” (AZG)

Het opzettelijk bombarderen van burgers schendt alle internationale verdragen. Een gezondheidsinstelling aanvallen is een verzwarende factor die noch getolereerd, noch ongestraft kan blijven. Een onafhankelijk onderzoek moet worden uitgevoerd en moet leiden tot sancties voor de verantwoordelijken.

Deze pijnlijke gebeurtenis staat ons toe te herhalen dat G3W zich verzet tegen elke buitenlandse militaire interventie aangezien deze alleen maar het aantal slachtoffers doet oplopen zonder iets op te lossen, integendeel. Wij geloven dat er steeds moet worden gezocht naar lokale politieke oplossingen in plaats van militair in te grijpen.

We leven mee met de families van de slachtoffers, het personeel van Artsen Zonder Grenzen en sturen hen onze oprechte deelneming.

Het G3W-team

5329 keer gelezen