BLOG

12/12

De Human Rights Defenders Bill neemt de eerste horde

Het wetsvoorstel wil de verplichtingen van de overheid tot bescherming van verdedigers van de mensenrechten institutionaliseren en afdwingen en wettelijke oplossingen vastleggen voor schendingen van rechten van hen die de mensenrechten verdedigen.

In de nasleep van het recente rapport* van de Verenigde Naties dat de Filipijnen vermeldt als een van de landen waar de overheid verdedigers van de mensenrechten en activisten onderwerpt aan een zorgwekkend regime van wrede represailles en intimidatie, heeft de Commissie Mensenrechten van het Huis van Volksvertegenwoordigers de Human Rights Defenders Bill goedgekeurd, waar de partners van Viva Salud, Solidagro en Kiyo voortdurend voor gelobbyd hebben.

Het wetsvoorstel wil de verplichtingen van de overheid tot bescherming van verdedigers van de mensenrechten institutionaliseren, afdwingen en wettelijke oplossingen vastleggen voor schendingen van rechten van hen die de mensenrechten verdedigen. Het verplicht de staat noodzakelijke maatregelen te nemen om te garanderen dat verdedigers van de mensenrechten hun activiteiten en werk ongehinderd en in een veilige omgeving kunnen uitoefenen.

Het wetsvoorstel werd opgesteld door progressieve wetgevers uit de Makabayan (nationalistische) fractie in het Congres. De Makabayan fractie vertegenwoordigt de gemarginaliseerde groepen in het Congres en is steeds de bondgenoot geweest van de partners van Viva Salud, Solidagro en Kiyo in hun lobbywerk voor wetgeving die vooruitgang boekt op vlak van het recht op gezondheid, voeding en vrouwen- en kinderrechten.

Niemand minder dan de voorzitter van de Commissie Mensenrechten (CHR) toonde zich opgetogen over de erkenning van dit wetsvoorstel door de Commissie Mensenrechten en noemde het een mijlpaal in de wetgeving.

Deze wetgeving betekent zeer veel, het is een mijlpaal. Als dit voorstel goedgekeurd wordt, zal het waarschijnlijk de eerste wet van z’n soort zijn in de Asia Pacific regio die invulling geeft aan de UN Declaration on Human Rights Defenders, die dit jaar 20 jaar oud zal zijn,” aldus CHR-voorzitter Chito Gascon.

Karapatan telde 84 moorden op verdedigers van de mensenrechten onder het bewind van Duterte. Zij maken deel uit van de 141 slachtoffers van politieke moorden op leden en leiders van volksorganisaties die kritisch zijn voor het regressieve beleid en het autoritaire karakter van Duterte’s regime. Duterte heeft verdedigers van de mensenrechten als staatsvijanden bestempeld en gaf de politie openlijk opdracht te schieten op mensenrechtenactivisten die “de rechtstaat hinderen”. Het recentste geval is dat van de moord op Benjamin Ramos, mensenrechtenadvocaat en pleitbezorger van voedselveiligheid. Voor zijn dood gaf advocaat Ramos rechtsbijstand aan de families van negen arbeiders uit de suikerrietsector die in Sagay, Negros Occidental, gedood werden. De Filipijnse Nationale Politie had de slachtoffers valselijk beschuldigd van het bezetten van een stuk land dat verondersteld werd onder de landbouwhervorming van de regering te vallen en een hele tijd geleden al onder de arbeiders verdeeld had moeten zijn.

In een steunbrief voor het goedkeuren van de Human Rights Defenders Bill herhaalt het Asia Pacific Forum voor Vrouwen, Recht en Ontwikkeling de oproep van mensenrechtenverdedigers om het wetsvoorstel dringend goed te keuren, terwijl de stortvloed van aanvallen tegen hen door de veiligheidsdiensten van de overheid blijft aanhouden.

“Verdedigers van mensenrechten uit allerlei organisaties worden gesurveilleerd en krijgen te maken met dreigementen en laster via alle mogelijke vormen van communicatie en media. Er moet dringend werk gemaakt worden van het uitwerken van een rechtmatig system van bescherming dat toelaat hen te vervolgen die de mensenrechten schenden. Bovendien zal de onmiddellijke invoering van deze maatregelen gestalte geven aan de aanneming van de United Nations Declaration on Human Rights Defenders, die dit jaar 20 jaar oud is, door de Filipijnen. Het is de bevestiging van de cruciale rol van de staat als verantwoordelijke om de rechten te handhaven van alle verdedigers van de mensenrechten door bescherming tegen vergelding, geweld, bedreigingen en acties die het gevolg zijn van hun werk.”

De mensenrechtencommissie zal het wetsvoorstel formeel overdragen aan het Bureau van Plenaire Zaken voor een tweede lezing waarna de periode van debatten en amendementen zal starten. Na de amendementen komt er een laatste lezing waarbij alle leden voor of tegen het aannemen van het wetsvoorstel zullen stemmen.

Op 10 december namen Viva Salud, Solidagro en Kiyo deel aan een demonstratie van de progressieve sociale beweging ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten en veroordeelden daarbij de steeds zorgwekkendere situatie van de mensenrechten onder het bewind van Duterte.

 

Referentie:

* UN report warns of alarming scope and effect of reprisals on victims, activists and human rights defenders

2665 keer gelezen
De Human Rights Defenders Bill neemt de eerste horde | Viva Salud

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.