BLOG

21/10

Filipijns leger valt Fabella ziekenhuis binnen

In Manilla wordt één van de meest toegankelijke materniteiten bedreigd met privatisering. Het hospitaal moet plaats ruimen voor een commercieel centrum. Onze partners voeren al enkele maanden campagne, eind oktober werd plots het leger ingeschakeld om het ziekenhuismateriaal in beslag te nemen en om de volksbewegingen te intimideren. Maar zij lieten zich niet bang maken.

Dit is opnieuw een overwinning voor de volksbewegingen

In juni deelden we deze noodkreet van onze partners met de G3W donateurs en sympathisanten, jullie schonken toen 6.161 euro om deze campagne te steunen. Enkele weken geleden werd vrouwenorganisatie Gabriela uitgenodigd bij de minister van volksgezondheid. Minister Ubial beloofde toen om de eisen van de sociale bewegingen niet zomaar naast zich neer te leggen, er zou geen materiaal verhuisd worden uit het Fabella hospitaal, zolang de werknemers niet akkoord gaan met de privatisering.
Toch werden de actievoerders eind oktober opnieuw verrast, dit keer door gewapende soldaten die ziekenhuismateriaal in beslag namen.

Privatisering is niet de uitweg

Veel landen, waaronder de Filipijnen, volgen het neoliberale recept van privatisering van gezondheidszorgen, sociale diensten, onderwijs en andere overheidsdiensten. Toch komt er uit vele hoeken kritiek op dit beleid. De gezondheidstoestand van de Filipijnen gaat sterk achteruit door de privatisering. De ziekenhuisfacturen stijgen waardoor basisgezondheid te duur wordt voor de meerderheid van de bevolking. Het overheidsbudget voor gezondheid daalt, waardoor de kwaliteit van de zorg in overheidsziekenhuizen sterk vermindert. Ondertussen maken dure privéklinieken hun opmars, zij hoeven zich niet aan vaste tarieven te houden en kapen geschoolde gezondheidswerkers weg uit de overheidsziekenhuizen. Onze partnerorganisaties gaan niet akkoord met dit beleid en organiseren de bevolking om op te komen voor een meer toegankelijke gezondheidszorg.

Intimidaties volgens zich op

Enkele maanden geleden probeerde de directie van het Fabella ziekenhuis al materiaal te verhuizen naar een longcentrum, 9 km verderop. Toen barricadeerden de gezondheidsactivisten de doorgang, waardoor de verhuis niet kon doorgaan.

Deze keer gingen ze nog verder en werd het leger ingeschakeld om de intimidaties nog meer kracht bij te zetten. Met machinegeweren vielen ze het ziekenhuis binnen en droegen ze het medisch materiaal naar buiten waar een legervoertuig hen stond op te wachten.

Volgens de “Save Fabella beweging” is er maar één reden waarom het leger werd ingeschakeld voor deze opdracht: “Ze willen de gezondheidsactivisten die zich verzetten tegen de privatisering, intimideren. Maar we laten ons niet bang maken!”

Een sterke tegenmacht van het volk

De volksbewegingen vroegen een officieel document om de wettelijkheid van deze inval te kunnen nakijken, hiermee zouden ze naar de minister van volksgezondheid stappen om haar te confronteren met de beloftes die ze slechts enkele weken geleden maakte.

Later bleek dat het niet de minister maar de directeur van het ziekenhuis, Dr Esmeraldo Ilem, was die het leger de opdracht had gegeven. De activisten dwongen de ziekenhuisdirecteur om met hen in dialoog te gaan. Ilem kon niet anders dan zijn opdracht aan het leger intrekken en hen te vragen om het materiaal terug te brengen naar het ziekenhuis.

De “Save Fabella Beweging” onderzoekt nu of ze een klacht kunnen indienen tegen de directie van het ziekenhuis en tegen minister Ubial, wegens misbruik van gezag voor het inzetten van soldaten om ziekenhuismateriaal over te brengen, zonder de juiste vergunning.

Dit is opnieuw een overwinning voor de “Save Fabella Beweging”, waarin onze Filipijnse partners Gabriela en Council for Health and Development (CHD) het voortouw nemen om zich te verzetten tegen de sluiting van het ziekenhuis, maar ook tegen de algemene privatiseringsgolf van overheidsziekenhuizen in de rest van de Filipijnen.

5794 keer gelezen