BLOG

05/02

Het iriserende Goma

Een magere en tengere arm in een hemd van oud blauw, strekt zijn trillende hand uit om mijn paspoort in ontvangst te nemen. Alsof de luchthaven ongerept gebleven is sinds zijn indiensttreding. Voor het eerst zet ik voet aan wal in Noord-Kivu. Goma ontvangt me in de aanwezigheid van zijn berg- en vulkaanlucht. Omgeven door ‘Motards’ met helm en ‘Tshukudu’s’ die goederen vervoeren zoals bananen, houtskool, houten latten, etc., rijdt de wagen ons naar onze bestemming.

Voor het eerst verrast Congo me met zijn frisheid. Ik heb het koud!  

Blauwe helmen kleuren de straten van Goma.  

Onderweg maak ik kennis met het-koolstofdioxide-en-methaan-gevulde-Kivu meer. Dertig meter verderop, een bergketen. De grens met Rwanda. Boven de dwarrelende vissersboten, zie ik de woorden verdampen. Rebellenmilities, M23, Hutu, Tutsi, kindsoldaten, Genocide, hartverscheurende taferelen, uitputting, watergebrek, Cholera…    

In vergelijking met het leven in de wijken van Lubumbashi, zijn de nachten aan het meer net iets te rustig. Het ontbreekt aan schreeuwende, zingende en tamtam-geleide-biddende, bevolking, om in slaap gewiegd te worden.

Verderop, in de hoogte, neem ik een rode gloed waar, Vulkaan Nyiragongo. Op verschillende plaatsen in de stad is de gele vlag opgehesen. De vulkanische activiteiten houden zich gedeisd. In 2002 werden verschillende wijken, waaronder Katio en Turunga bedolven onder een stroom van lava. De bevolking vluchtte de bergen in. Doorheen de jaren werden bakstenen en houten huizen stap per stap weder opgebouwd.

In de wijk Himbi, waar ik een aantal nachten verblijf, zijn de wegen vervaardigd uit kasseien. Lantaarnpalen verlichten de voetpaden en de verkeersborden die de snelheid in de wijk aanduiden.

 

Zeven dagen lang zullen we samenwerken met verschillende NGO partners. Met de focus op de rechten van het kind en het recht op gezondheid. We zullen kennis en krachten delen en bundelen om organisatie overstijgende en gebiedsgerichte projecten te kunnen realiseren. 

De leden van het consortium zijn KIYO, G3W en partners.  

KIYO, Kids en Youth, en zijn partners, ADED, Appui au Développement de l'enfant en déstresse, OCET, Œuvre Communautaire pour l'Education pour Tous en AVREO, Association des Volontaires pour la Récupération des Enfants Orphelins. Zij streven voor het waarborgen van de rechten van het kind.

G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld en zijn partners, EDS, Etoile du Sud en CODIC, Coopération du Development Intégrale au Congo, streven voor het recht op gezondheid.

De verschillende organisaties steken hun koppen bij elkaar en bespreken concreet het gebruik van gemeenschappelijke werkinstrumenten. Er vindt een uitwisseling plaats van verschillende methodieken, strategieën, doelen en meetinstrumenten om concrete resultaten te bereiken.

Termen als: sensibiliseren, organiseren, mobiliseren, vormen, bewustmaken, pleidooien, campagnes, cartografie, forums, Most Significant Change, média, betrekken van autoriteiten, interviews, etc. worden doorheen de ruimte geloodst, binnenste buiten gekeerd en geanalyseerd.

Thema’s als Empowerment, Droit de l’enfant, Droit à la santé, Genre, Sensibiliser/Organiser/Mobiliser en gemeenschapsparticipatie, worden aan de hand van praktijkvoorbeelden onder de loep genomen.

De partners staan stil bij volgende vragen. Wie doet wat in praktijk en hoe kunnen we van elkaar leren? In welke mate kunnen we samenwerken en gemeenschappelijke activiteiten op poten zetten? Hoe kunnen we onze krachten bundelen en samen strijden voor de rechten om deze op lange termijn te doen gelden?

We willen niet die genezende dokter zijn met de curatieve aanpak. We willen inzetten op preventie, vertrekken vanuit een rechtenbenadering. In plaats van enkel te beantwoorden aan de noden, gaan we op zoek naar de wortels die aan de basis van het probleem liggen.

Iedere mensenrechtenactivist eist zijn rechten op. Om deze op te eisen moet dit recht gekend zijn. De synergiën van ons gedeeld werk moeten bijdragen aan de uitbouw van een nationale beweging voor het recht op gezondheid. MONDAS, Mouvement National pour le Droit à la santé. We willen niet tegenwerken maar constructief samenwerken, door de autoriteiten, de structuren, te betrekken.

 

Een boeiend denkwerk van lange adem in een getemperd klimaat. Voor het eerst verrast Congo me met zijn frisheid. Ik heb het koud!  

Vooraleer ik terugkeer naar de hoofdstad, tank ik weer bij met de diversheid aan fruit, Goyaves, Bananes Plantains, verse kaas en melk.

Kinshasa, Wild West, we’re back in business. Klaar voor sensibiliseringcampagnes op poten te zetten om Cholera te bestrijden!  

 

1266 keer gelezen