BLOG

27/05

Ibon ontkracht bewering ‘wij zijn het volgende wonder van Azië’ van de Filipijnse overheid tijdens WEF.

Onderzoeksinstituut en G3W partner Ibon weerlegt de bewering van de Filipijnse overheid tijdens het Wereld Economisch Forum (WEF) als zouden de Filipijnen het volgende Aziatische wonder zijn. De Filipijnse overheid hamert op de indrukwekkende economische groei waardoor het de snelst groeiende economie van Zuidoost Azië is. Ibon zegt dat de groei van de Filipijnse economie artificieel, onhoudbaar en niet duurzaam is. Bovendien profiteren enkel de multinationals en grote lokale bedrijven ervan terwijl de meerderheid van de bevolking lijdt onder een recordpiek van armoede en werkloosheid. Volgens het onderzoeksinstituut is de bewering slechts bedoeld om buitenlandse bedrijven aan te trekken en meer publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) in de wacht te slepen.

Ibon kritiseerde  de Filipijnse overheidsbewering tijdens het recente WEF- Oost-Azië . Dat het land als het nieuwe wonder van Azië wordt voorgesteld, is volgens Ibon een pure hype. Ook  benamingen als ‘het volgende wonder van Azië’ en ‘de rijzende ster van Azië’ zijn volgens haar loze kreten waarmee de overheid indruk wil maken op het buitenlandse bedrijfsleven. De Filipijnen waren verkozen als gastland voor het WEF-Oost-Azië van 21-23 mei laatstleden nadat het land de aandacht van de zakelijke wereldelites had getrokken doordat het de snelst groeiende economie van Zuidoost Azië is en de tweede snelste in Azië, met enkel China voorop. Het WEF is samengesteld uit 1000 directeurs van de grootste bedrijven en ondernemingen ter wereld.

Het WEF zei in een verklaring dat de bijeenkomst zou plaatsvinden in het licht van indrukwekkende groeicijfers en een ambitieus pad naar regionale integratie en liberalisering van de handel.
Maar volgens Ibon is de recente groei  van de Filipijnse economie artificieel, niet breed gedragen,  schuldgedreven, onhoudbaar en niet duurzaam. De groei kenmerkt zich door uitsluiting danwel beperking voor bepaalde sectoren en  gaat gepaard met een slechter beleid van werkgelegenheid, en  toenemende werkloosheid . In plaats van werkelijke economische problemen zoals werkloosheid en beperkende  groei aan te pakken, blijft de overheid gefaalde en commerciëel gedreven  programma’s zoals het PPS  stimuleren  terwijl deze de economische situatie van de meeste mensen verslechteren.

De regering van President Benigno Aquino heeft het PPS initiatief tot een ambitieus  centraal economisch programma gebombardeerd. Maar volgens tegenstanders en critici maakt het programma niet zulke snelle vorderingen als de regering wel gewild had. Volgens Ibon, is PPS bedacht om het in diskrediet gevallen neoliberale  privatiseringsbeleid  te zuiveren   om  het  vervolgens weer te bevorderen.

“Het WEF is een forum waarmee buitenlandse transnationale en grote binnenlandse bedrijven worden uitgenodigd om winstgevende korte termijn  opportuniteiten  te zoeken  in het kader van  de zwakke economieën van de VS, Europa en Japan. Het forum steunt waarschijnlijk ook de in het verschiet liggende ASEAN economische integratie in 2015, waardoor Zuidoost Azië beter zal passen in de mondiale waardeketens van grote buitenlandse transnationale bedrijven,” aldus  Ibon.

Ibon sponsorde samen met Bagong Alyansang Makabayan (New Patriotic Alliance) een alternatief forum voor middenveld- en grassrootsorganisaties  op 23 mei laatstleden, de laatste dag van het WEF, om te discussiëren over de invloed van PPS op sectoren zoals openbare  diensten, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het forum kreeg de naam World Epic Fail als satirische reactie op de dure bijeenkomst waar zo’n 600 buitenlandse zakenmensen, bankiers en politici uit 30 landen aan deelnamen. De deelnemers hielden later een protestbetoging om hun verontwaardiging tegen het WEF uit te drukken.

 

Schadelijke invloed van PPS op gezondheid

Onder de Aquino regering is de gezondheidssector een van de slachtoffers van PPS. Momenteel liggen alle overheidsziekenhuizen voor het grijpen, onder het PPS programma als aangekondigd door Minister van Volksgezondheid Enrique Ona. De overheid haalde een gebrek aan geld en een slechte dienstverlening aan als voornaamste redenen om de ziekenhuizen open te stellen voor privébedrijven.

PPS als beleid voor de gezondheidssector betekent in feite de voortzetting van het privatiseringsbeleid dat werd ingevoerd onder Health Sector Reform Agenda (HSRA) van de overheid. Volgens Ibon is het Ministerie van Volksgezondheid, onder HSRA, belast met het promoten van concurrentie in de gezondheidssector, wat betekent dat zij eigenlijk een tussenpersoon is tussen de privébedrijven en de individuen in plaats van een facilitator van de gezondheidsdiensten.

Tijdens een powerpoint presentatie op het forum benadrukte Angela Doloricon van de vakbond voor gezondheidswerkers dat gezondheid een basisrecht is waar de staat voor verantwoordelijk is. Privatisering vermomd als PPS vormt de grootste dreiging voor het leven en welzijn van mensen, omdat  de overheid bereid is haar verantwoordelijkheid voor de gezondheidsdiensten over boord te gooien om in deze sector baan te  maken voor bedrijven met winstoogmerk.

Doloricon toonde verscheidene statistieken die de erbarmelijke gezondheidssituatie van de Filippinos  in kaart bracht: 80.000 baby’s sterven jaarlijks aan oorzaken die te voorkomen zijn. Zes op tien Filipijnen die sterven kregen geen medische verzorging. Op een totaal van 41.000 dorpen zijn er slechts 17.000 die beschikken over een overheidsgezondheidscentrum; het ontbreekt deze centra  vaak aan faciliteiten, medicijnen en personeel .

Als voorbeeld sprak ze over een dorp in de door de tyfoon Haiyan geteisterde provincie Samar, waar het lokale gezondheidscentrum momenteel slechts 1 dokter, 8 verpleegsters en 1 vroedvrouw telt om tegemoet te komen aan de gezondheidsnoden van meer dan 15.000 mensen. Tijdens een van haar bezoeken klaagden zwangere vrouwen dat ze zelden een dokter of vroedvrouw gezien hadden voor hun periodieke controles.

Volgens  Doloricon biedt PPP geen antwoord op de huidige mankementen van de gezondheidszorg in het land, omdat het de huidige kenmerken van de  gezondheidsdiensten van het land niet verandert, maar versterkt:  commercialisering,  in de stad gelegen, curatief in plaats van preventief; en in buitenlands handen.

Momenteel is er een groeiende massale beweging die eist dat de overheid de privatisering  als beleid voor ontwikkeling en dan speciaal in de gezondheidssector stopzet. Groeperingen begaan met  gezondheid overhandigden een petitie aan het Hooggerechtshof om te eisen dat de overheid stopt met het doorduwen van de privatisering van het Filipijns orthopedisch ziekenhuis, het eerste overheidsziekenhuis dat geprivatiseerd zou worden. Wetgevers van de progressieve partijlijsten  in het Filipijnse parlement hebben eveneens een wetsvoorstel ingediend om privatisering van openbare ziekenhuizen te verbieden.

Bronnen en aanverwante artikels
1. http://business.inquirer.net/170488/manila-to-showcase-ph-miracle-during-wef-on-may-21
2. http://www.ibon.org/ibon_articles.php?id=396
3. http://bulatlat.com/main/2014/05/25/ibon-on-wef-asias-next-miracle-tag-just-hype-to-lure-foreign-business-worsen-exclusionary-growth/

11867 keer gelezen