BLOG

11/12

Internationale dag van de mensenrechten in de Filipijnen

10 december 2014, Manilla - Internationale Mensenrechtendag.

Een massa volk komt in beweging rond Quiapo Church. Ik ben al menige mobilisatie gewoon hier in de Filipijnen, in het bijzonder in Manilla, maar deze betoging heeft een andere sfeer, een andere omvang. Terwijl de mensen de straat op glijden als een bad dat overloopt, vormen ze een gestructureerde slang. Ze zijn met zoveel dat ze in beweging moeten blijven zodat ook de anderen, die zich nog steeds voor de Quiapo Church bevinden, de slang kunnen aanvullen. Kronkelend komt ze in beweging. Scanderend. Vuisten in de lucht. Van vakbonden, tot mensenrechtenorganisaties, van national organizers tot boeren uit Mindanao en Southern Tagalog. Samen vormen ze één front. Vele eisen, met maar één doel: gerechtigheid. Respect voor hun rechten, hun mensenrechten. Wanneer we aankomen aan Mendiola, ontpopt de slang zich in een zee van vlaggen en plakkaten. Ze worden onthaald door muziek die de betoging muzikale steun geeft.

Wat volgt is een programma van meer dan drie uur. Emotionele getuigenissen, motiverende speeches, ontroerende culturele acts en inspirerende woorden van nationale en internationale individuen verklaren niet alleen waarom al deze mensen hier aanwezig zijn, maar ook wat hun eisen zijn. Mensenrechten in haar geheel. Voedsel, vrede, respect, vrijheid, gezondheid, … basisrechten. Tot slot wordt hun ongenoegen tegenover de Filipijnse regering en haar schuldig verzuim ten aanzien van de mensenrechten geuit in het verbranden van de effigy. Een metershoge beeltenis van president Aquino wordt in vuur en vlam gezet, waarna de vlaggen van de organisaties en de mensen van Manilakbayan hun community dans rond de hittebron inzetten. Al wat overblijft is as. As als teken van hoop. Het einde, maar ook een nieuw begin. Dat is alleszins waar deze mensen op hopen.

6283 keer gelezen