BLOG

13/03

KKKP: een jonge coalitie voor de mensenrechten

Jonge Filipijnse mensenrechtenverdedigers komen samen om hun strijd voor de mensenrechten in het land te consolideren in een nieuwbakken coalitie. De Koalisyon ng Kabataan para sa Karapatang Pantao(KKKP), ofwel de Coalitie van de Jeugd voor de Rechten van de Mens, werd bijeengeroepen door het kantoor van Senator Leila di Lima, de organisatie Mambabatas Para sa Karapatang Pantao (Makatao) en Youth for Human Rights and Democracy. Ik sprak met een van de initiatiefnemers over de geboorte en de eerste kinderstappen van de coalitie.  

“Zolang de jeugd niet is verenigd, maken we geen kans tegen een vijand als Duterte.”

Op een doorsnee decemberavond van het vorige jaar kwamen drie mensenrechtenverdedigers samen uit frustratie over het gebrek aan verenigd engagement tegen het tirannieke bewind van president Duterte. Nippend van een koud bier bespraken de drie jonge activisten de mogelijkheid om een coalitie, geleid door de jeugd en verenigd onder de naam van de rechten van de mens, in leven te roepen. Ze achtten de tijd rijp en prikten een datum voor de eerste officiële bijeenkomst. 

Op 16 februari 2019 kwam de coalitie samen op de Top van Jonge Mensenrechtenverdedigers in de University of the Philippines (UP) en ondertekende er een manifest waarmee ze beroep willen doen op de overheid om te voldoen aan haar plicht om de rechten van de mens te respecteren. Een van de streefdoelen van de coalitie is de goedkeuring van de Human Rights Defenders Bill, het wetsvoorstel waar ook de partners van het consortium al hevig voor hebben gelobbyd. Op de Top sprak ook Karapatan, partner van Viva Salud, over de huidige mensenrechtensituatie in het land. Karapatan steunt ten volle de coalitie en verleent hulp bij het opzetten van toekomstige evenementen en vergaderingen.  

“Op dit moment is er geen sprake van vereniging. Iedere groep is gefocust op zijn eigen missie, maar zolang de jeugd niet is verenigd, maken we geen kans tegen een vijand als Duterte,” zegt Mox*, één van de voorvechters van de coalitie. Al decennia lang strijden verschillende Filipijnse groeperingen en ngo’s voor menselijke waardigheid en respect en dit is ook niet anders onder het bewind van Duterte. Het is echter ongezien dat jongeren een stevige organisatie op touw zetten om deze groepen onder een en dezelfde noemer te plaatsen, die van de mensenrechten. 

De coalitie is ‘jong’ niet alleen omdat ze nog in haar kinderschoenen staat, maar ook omdat de voortrekkers van de beweging voornamelijk jongvolwassenen zijn. Dit fenomeen is niet nieuw in de Filipijnse moderne geschiedenis. In de jaren ‘70 en ’80, wanneer de krijgswet van kracht was, was het ook de jeugd die de strijd tegen de dictator Ferdinand Marcos op gang bracht. De sociaal-democraten, nationaal-democraten en liberalen stonden zij aan zij in hun strijd voor rechtvaardigheid en werden uiteindelijk gevolgd door de rest van de Filipijnse bevolking. Hetzelfde gebeurde tijdens de tweede People Power beweging, die leidde tot de afzetting van de toenmalige president, Joseph Estrada. 

“Ook nu moet de jeugd de voortrekker zijn in de strijd voor maatschappelijke verandering en een halt toeroepen aan de cultuur van straffeloosheid”, zegt Mox. “De jeugd moet vechten voor de rechtvaardigheid van de slachtoffers die zijn gevallen, niet alleen tijdens het bewind van Duterte, maar ook tijdens de voorgaande administraties.”

Het concept van mensenrechten is ruim en brengt het lijden in kaart van veel verwaarloosde groepen in de maatschappij en dit is waarom veel groeperingen onder de jeugd zich aangesproken voelen om samen te komen, ongeacht hun politieke voorkeur. Bijna vijftig groepen en organisaties hebben zich reeds aangesloten bij de coalitie, maar op lange termijn wil de coalitie georganiseerde individuen en groepen over het hele land betrekken.  

*Mox is een alias gebruikt op verzoek van de geïnterviewde. 

976 keer gelezen