BLOG

19/05

Live vanop de World Health Assembly in Genève

Vandaag is mijn vijfde dag in Genève met het WHO-watch team van de People's Health Movement. Samen formuleren we commentaren tijdens de World Health Assembly van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

We moeten blijven proberen op verschillende niveaus en op verschillende manieren de stem van sociale bewegingen te laten horen

Een mix van verschillende medische disciplines, leeftijden, ervaringen en culturele achtergrond maken de discussies hier niet alleen zeer boeiend, maar zorgen ook voor een rijk en goed geformuleerde kritiek op de rapporten en resoluties van de WHO.

Het is hier even leven op een chaotisch eiland, waar ieders authenticiteit gerespecteerd wordt en elke stem een plaats krijgt. Geen autoriteit, maar humor troef.

Dit alles in fel contrast met wat we bestuderen, namelijk 'global health governance'. Hoe globale gezondheidsthema's worden besproken, bestuurd en beïnvloed door lobby van private sectoren.

Proberen te begrijpen wat er zich afspeelt in de wereld van de wereldgezondheidsorganisatie, een orgaan dat zich tot voor kort zeer ver van mijn bed leek af te spelen, is geen gemakkelijke taak. Maar meer en meer begin ik te begrijpen waarom het zo noodzakelijk is. Hier zijn en de werking van globale gezondheidsactoren bestuderen geeft een duidelijk zicht op globale machtsrelaties en wisselwerkingen. Als we iets willen veranderen aan hoe de gezondheid van mensen nu van bovenuit bepaald wordt, moeten we de wereld en zeker deze wisselwerkingen eerst proberen te begrijpen.

Ik moet toegeven dat ik mij voor ik vertrok sterk afvroeg hoe zinvol het is om naar hier te komen en te proberen de globale gezondheidspolitiek in een andere richting te duwen. Of onze stem als gezondheidsactivist wel luid genoeg zou kunnen weerklinken en niet zou overroepen worden door andere spelers in het landschap.

Maar de verhalen van gezondheidswerkers in het Zuiden hebben mij doen inzien dat dit geen geldig excuus is om niet te roepen. Hun strijd is moeilijk en soms wanhopig, maar van opgeven is geen sprake. We moeten blijven proberen op verschillende niveaus en op verschillende manieren onze stem te verheffen. Proberen, fouten maken, heroriënteren en terug proberen, maar de dingen ten minste niet accepteren zoals ze zijn. Gezondheid is een mensenrecht!

5029 keer gelezen