BLOG

18/03

Braaf luisteren naar politici...

Bij G3W pogen we ervoor te zorgen dat politici naar ons luisteren. Politieke debatten draaien die logica een beetje om: daar moet men meestal vooral luisteren naar politici. Het kopstukkendebat van 11.11.11 over de Noord-Zuidproblematiek wou ik echter toch niet missen.

Welke maatschappij willen we?

Samen met G3W collega's Anuschka en Wim trokken we ernaar toe. Met rond de 800 aanwezigen waren we niet alleen. Ook De Wereld Morgen, De Redactie en Mo* waren er (en publiceerden interessante samenvattingen).

 

Mijn persoonlijk gevoel was dat vooral Peter Mertens (PVDA) en Wouter Van Besien (Groen) een bijzonder goede beurt maakten, al deed iedereen natuurlijk zijn best om zo solidair mogelijk over te komen. Met respectievelijk Wilfried Vandaele en Sabine De Bethune hadden ook de N-VA en de CD&V duidelijk mensen afgevaardigd die met de Noord-Zuid problematiek begaan waren. Hoewel het af en toe leek alsof men het over vele dingen eens was, kwamen er toch grote verschillen tussen de verschillende partijen bovendrijven, ook inzake thema's die voor G3W fundamenteel zijn: ontwikkelingshulp, vrijhandel, klimaat en sociale bewegingen.

 

Vrijhandel of ontwikkelingshulp?

 

Of ontwikkelingshulp niet beter door vrijhandel vervangen werd, zoals Gwendolyn Rutten van OpenVLD gesuggereerd had? Bruno Tobback (SP.a) vond dat beide elkaar zeker niet mochten uitsluiten en dat correcties inzake de negatieve effecten van vrijhandel nodig waren. Peter Mertens was kritischer voor de fundamentele dynamiek van vrijhandel en herinnerde eraan hoe het NAFTA vrijhandelsakkoord tussen de VS en Mexico de Mexicaanse maïsproductie (en boeren) gewurgd had. Wouter Van Besien trad hem hierin bij.

 

Ook inzake de vraag of er nu eindelijk 0,7% van het BNI naar ontwikkelingshulp zou gaan of niet waren er duidelijke verschillen: de Open VLD wou zich niet op dit, nochtans wettelijk vastgelegde cijfer, vastpinnen. Tobback betreurde dat de crisis nu eenmaal vereist dat er overal geknipt wordt. Van Besien en Mertens counterden. Voor Van Besien was het nu net tijd om snel naar de 0,7% te gaan zonder vals te spelen door andere uitgaven, zoals militaire investeringen of toegekende kredieten te herdefiniëren als “ontwikkelingshulp”. Ook Mertens vond dat het kon: een kwestie van kiezen waar we als maatschappij in willen investeren.

 

Klimaatnood en sociaal verzet

 

Toch waren er ook wel wat verschillen tussen de voormannen van Groen en de PVDA, onder meer inzake klimaat. Van Besien stelde een slimme kilometerheffing voor, ook voor personenauto's, iets waar ook anderen zich in konden vinden. Mertens legde daarentegen de nadruk op de uitbouw van toegankelijk en goed openbaar vervoer, zodat mensen een alternatief hebben om op hun werk te komen, maar voegde er ook aan toe dat het hoog tijd is om de marktmechanismen die het vandaag voordeliger maken om in koolstofrijke energieën te investeren aan te pakken.

 

Terwijl Van Besien zijn ervaring als debatteerder gebruikte om met een uitsmijter het harde asielbeleid van Maggie De Block aan te pakken, maakte Peter Mertens duidelijk dat met hem de sociale bewegingen, zowel in Noord en Zuid, een nieuwe bondgenoot hebben. Echte verandering, zo stelde hij, komt van onderuit, daarom zijn vakbonden en ngo's fundamenteel in Noord en Zuid. Mooie en duidelijke conclusie na een interessant debat. Wie weet doe ik er binnenkort nog wel eentje...

 

5378 keer gelezen