BLOG

26/01

NGO's spreken zich uit tegen commerciële overname van WHO

Indrukken uit Genève van G3W-collega Julie Steendam. Ze woont daar momenteel de vergaderingen bij van het uitvoerend orgaan van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN. De WHO wordt alom gezien als het belangrijkste gezondheidsorgaan ter wereld. Julie is daar actief voor de People's Health Movement.

Fondsen & invloed

Dinsdag 26 januari 2016 - Vandaag staat de hervorming van de WHO op de agenda. Er moet een oplossing komen voor het gebrek aan voldoende en stabiele fondsen. Daar ruikt de privésector natuurlijk een beïnvloedingskans. 

Beïnvloeding privébedrijven en integriteit WHO

50 maatschappelijke organisaties maken zich zorgen om de integriteit van de VN-organisatie. Ze hebben samen een open brief opgesteld om de invloed van “niet-statelijke actoren” op de WHO aan te klagen. Deze actoren kunnen zowel maatschappelijke organisaties, academische instituten, filantropische instellingen als commerciële bedrijven zijn. De 50 ngo's maken zich heel kwaad over hoe de WHO omgaat met deze niet-statelijke actoren, want er wordt geen ideologisch onderscheid gemaakt. Er bestaat een kans op belangenverstrengeling. Partijen met winstdoelstellingen worden over dezelfde kam geschoren als partijen die het publieke belang verdedigen. Met het huidige voorstel zetten lidstaten de deur open voor commerciële bedrijven om invloed uit te oefenen op de richting en prioriteiten van de WHO. De belangen van deze bedrijven komen vaak niet overeen, of zijn zelfs ondermijnend voor, publieke gezondheid.

De Engelstalige brief waarin die zorg is verwoord.

In naam van de People's Health Movement bracht ik hierover een statement voor alle aanwezige vertegenwoordigers. Bekijk het filmpje hier.

Meer over dit onderwerp

27/01

Indrukken uit Genève van G3W-collega Julie Steendam. Ze woont daar momenteel de vergaderingen bij van het uitvoerend orgaan van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

6149 keer gelezen