BLOG

11/06

Palestina en de WHO, een moeilijke relatie – een PHM-rapport

The People’s Health Movement was op de 71ste Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. In het kader van haar WHO Watch programma brengen ze verslag uit van een leerrijk debat over de gezondheidssituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Het toont sterk aan hoezeer de WHO door grote mogendheden zoals de VS misbruikt kan worden om noodzakelijke gezondheidsinterventies te blokkeren.

Een aantal landen maken gebruik van de gezondheidssituatie van de Palestijnen om de bezetting door Israël aan te klagen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verenigt de zogenaamde ontwikkelde en ontwikkelingslanden om belangrijke kwesties rond gezondheid, zoals toegang tot medicatie en respons op epidemieën globaal aan te pakken. Het is een plek voor diplomatie, lobbywerk en het nemen van cruciale beslissingen. Het is vooral een plek van machtsvertoon: zowel politieke macht, via de lidstaten, als financiële, via de lobbygroepen uit de bedrijfswereld.

Voor ‘WHO Watch’ woont een team van PHM-activisten de belangrijkste vergaderingen bij. Dit team schrijft beleidsaanbevelingen, bespreekt deze met de vertegenwoordigers van lidstaten en brengt verklaringen. De aanwezigheid van het team is zeer belangrijk omdat het een kritische stem laat horen. G3W steunt het programma en heeft al meermaals deelgenomen.

Onderstaand verslag is geschreven door het WHO Watch team van mei 2018.

 


 

Niet de eerste keer dat we over de bezetting debatteren

Op de 71ste algemene vergadering van de WHO in Genève van 21 tot 26 mei, was er een debat over het rapport van de Directeur over de gezondheidssituatie in de bezette Palestijnse gebieden en de bezette Syrische Golan en werd een ontwerpbesluit voorgesteld door 28 landen. Hierin vragen deze het secretariaat van de WHO door te gaan met technische ondersteuning in Palestina op het vlak van gezondheid. Het rapport kwam tot stand door veldonderzoek en samenwerking tussen de WHO en de Palestijnse gezondheidsautoriteiten, met de bedoeling het gezondheidssysteem in Palestina te versterken.

De Israëlische bezetting van Palestina is een steeds terugkerend agendapunt. Een aantal landen maken van de gelegenheid gebruik de gevolgen van de Israëlische bezetting van de Gazastrook en andere Palestijnse gebieden actief te veroordelen.

 

De gezondheidssituatie in de bezette Palestijnse gebieden

Bolivia, Cuba, Iran, Zuid-Afrika en anderen benadrukten dat de militaire aanwezigheid en de gewelddadige interventies door Israëlische troepen niet enkel het Palestijnse gezondheidssysteem onder zware druk zetten, maar dat ze ook verregaande gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van de bevolking. Bovendien veroordeelden ze de recente gebeurtenissen waarbij meer dan 123 ongewapende burgers omkwamen bij geweld door Israëlische troepen, zoals al eerder beschreven in een verklaring van PHM. Vertegenwoordigers van lidstaten haalden ook de grote aantallen vrouwen en minderjarigen in gevangenschap aan om de schaal van het geweld aan te tonen. De Palestijnse vertegenwoordiger vermeldde het geval van een driejarige die onlangs aangehouden werd door het leger, met waarschijnlijk langdurige gevolgen voor zijn mentale gezondheid. Dit voorbeeld is in lijn met cijfers uit het rapport die gewag maken van meer dan 300.000 kinderen in de Gazastrook die psychosociale ondersteuning nodig hebben.

 

Er werden ook bezorgdheden geuit over mobiliteit en veiligheid van patiënten en gezondheidswerkers. Vertegenwoordigers merkten op dat checkpoints en fysieke hindernissen de toegangsmogelijkheden van patiënten tot gezondheidscentra beperken omdat ze vaak gedwongen worden lange routes te nemen en met controles van documenten te maken krijgen. Patiënten uit de Gazastrook hebben een vergunningen nodig om in Israël toegang te krijgen tot gezondheidszorg, maar daarvan werd 12% geweigerd in 2017. In datzelfde jaar heeft de WHO, volgens het rapport, “meldingen gekregen van 54 patiënten die gestorven zijn terwijl ze op toestemming van de Israëlische autoriteiten wachtten om de Gazastrook te kunnen verlaten. Bij drie sterfgevallen ging het over minderjarigen.” Zulke beperkingen van de toegang tot noodzakelijke zorg, zo waarschuwden de ondersteunende landen, zijn een rechtstreekse inbreuk op de mensenrechten en moeten onmiddellijk een halt toegeroepen worden.

 

De steun voor de Palestijnse zaak was unaniem totdat…

De steun van de vertegenwoordigers voor de Palestijnse zaak was unaniem totdat de VS aan het woord kwam en stelde dat de discussie over gezondheid in Palestina een poging was om het werk van de WHO met politiek te vermengen. De interventie van de VS kwam grotendeels overeen met een eerdere tussenkomst van de Israëlische vertegenwoordiger die de situatie in Gaza als een technische noodtoestand voorstelde en het rapport als partijdig beschouwde. De VS beschuldigden vertegenwoordigers van andere landen van hypocrisie omdat ze Syrische aanvallen op eigen burgers negeerden. De VS herinnerden de WHA er ook subtiel aan dat ze hun niet te onderschatten steun aan Palestina zouden kunnen intrekken in een poging de andere vertegenwoordigers te ontmoedigen om voor de resolutie te stemmen. Opvallend genoeg waren er, behalve die van de VS, geen interventies van sprekers uit de Europese of Noord-Amerikaanse regio’s, die doorgaans vrij actief zijn tijdens de debatten.

 

India keert de Palestijnen de rug toe

De VS riepen op tot een publieke stemming van de ontwerpresolutie. Hierop onthielden de meeste landen zich van de stemming of verlieten de zaal. Het ontwerp werd hoe dan ook aangenomen met 90 stemmen voor en 6 tegen, te weten Australië, Canada, Guatemala, Israël, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Bij de landen die zich onthielden valt India op. Het land was in het verleden een belangrijke bepleiter van de Palestijnse zaak in alle VN-vergaderingen, de WHO inbegrepen. Tot 2016 stemde India steeds voor resoluties ten voordele van de Palestijnen. In 2017 onthield het land zich voor het eerst tijdens een stemming van een resolutie over Palestina, duidelijk omwille van orders uit New Delhi, waar de huidige regering groeiende economische en strategische relaties met Israël onderhoudt.

 

Het resultaat van het debat is dat de WHO technische ondersteuning zal blijven bieden om het gezondheidssysteem in de bezette Palestijnse gebieden te versterken, maar het verloop van de stemming toont aan dat een aanzienlijk aantal landen nog steeds niet bereid zijn de situatie in Palestina aan te kaarten.

 

Onze partner in Gaza, de Union of Health Work Committees, heeft het erg moeilijk om haar rekeningen te betalen door de elektriciteitscrisis en het grote aantal gewonden door Israëlische scherpschutters. Je kan hen helpen door een schenking te doen op BE15 0010 4517 8030. Graag 'Gift Nakba Day' vermelden bij je overschrijving.

5306 keer gelezen
Palestina en de WHO, een moeilijke relatie – een PHM-rapport | Viva Salud

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.