BLOG

27/08

Sociale Bewegingen in Parijs: samen voor het klimaat

Afgelopen weekend (23-24 augustus) was ik als vertegenwoordiger van G3W aanwezig op een bijeenkomst ter voorbereiding op de VN-Conferentie over Klimaatverandering (COP21) die in 2015 zal plaats vinden in Parijs.

Elk jaar komen politieke beleidsmakers uit de hele wereld samen om maatregelen te nemen ter bestrijding van de klimaatverandering. COP21 is een cruciale bijeenkomst omdat ze moet leiden tot een internationaal klimaatakkoord dat toepasbaar is op alle landen, met de bedoeling om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. De politici moeten een akkoord sluiten over het tijdsbestek van de doelstellingen, het wettelijk kader van het akkoord, wat er verstaan wordt onder het woord “bijdrage” (vermindering van CO2-uitstoot, financiële hulp, overdracht van technologie) enz.

De civiele maatschappij (vakbonden, milieu- en jongerenorganisaties, organisaties uit het Zuiden, sociale bewegingen enz.) is bijzonder teleurgesteld over hoe regeringen zich in het verleden lieten leiden door privébelangen en zo tot geen enkel concreet akkoord zijn gekomen. De COP van 2009 in Kopenhagen was een enorme ontgoocheling voor de civiele maatschappij en het heeft veel tijd gekost om deze “kater” (term die op die internationale bijeenkomst gebruikt werd) te boven te komen.

Vastberadener dan ooit kwamen de sociale bewegingen uit de hele wereld afgelopen weekend samen in Parijs om te discussiëren over de manier waarop we een mondiale beweging kunnen creëren en hoe we kunnen mobiliseren om in Parijs een tegengewicht te bieden aan de regeringen die (bijna) geen legitimiteit meer hebben.

Er waren meer dan 200 personen aanwezig, waaronder G3W en Ibon, een partner van G3W. Eén derde van de aanwezigen kwam uit Frankrijk, één derde uit de rest van Europa en één derde uit de rest van de wereld. Verschillende soorten vertegenwoordigers van de civiele samenleving waren aanwezig: vakbonden, religieuze organisaties, milieubewegingen, organisaties uit het Zuiden, jongerenorganisaties, NGO’s, enz.

De bijeenkomst boog zich eerst over de fouten die in het verleden door de klimaatbeweging gemaakt zijn. In Kopenhagen was de beweging verdeeld in twee grote blokken: enerzijds het Climate Action Network en anderzijds meer radicale coalities zoals Climate Justice Now, Climate Justice Action en Klimaforum. Vanwaar dit onderscheid? Sommigen zetten in op lobbyen bij de VN, terwijl anderen op straat wilden komen. Sommigen wilden enkel over het klimaat zelf praten (“het systeem zal toch niet veranderen dus laat ons proberen te verzekeren dat wat over het klimaat onderhandeld wordt ook werkt”) terwijl anderen “system change not climate change” wilden en dus tegen het kapitalistisch systeem zijn.

De belangrijkste les die getrokken werd, is dat we dit onderscheid niet meer willen. Zelfs als we verschillende doelstellingen nastreven, moeten we samen blijven – één groep. Willen we echt invloed uitoefenen, dan is er één coalitie nodig. 

Kopenhagen heeft ons geleerd dat het heel gevaarlijk is te vertrouwen op onze regeringen. Om te vermijden dat we na COP21 opnieuw met een “kater” blijven zitten, gaan we er van uit dat er geen ambitieuze akkoorden zullen gesloten worden door onze regeringen, die te druk bezig zijn met het verdedigen van privébelangen. Daarom zien we Parijs enkel als een tussenstap in de opbouw van een sterke internationale beweging die echt invloed kan uitoefenen. Er is al een datum vastgelegd in 2016 om opnieuw samen te komen en positief te mobiliseren, wat onze regeringen ook mogen beslissen.

Tijdens deze twee dagen van intense discussie kwamen er heel wat ideeën en bedenkingen naar boven. Ondanks de verschilpunten tussen de aanwezige organisaties is één ding duidelijk: de oplossingen liggen bij de burgers. Het is aan hen om aan hun regeringen te tonen dat zij de échte, lokale oplossingen in handen hebben en dat de regeringen zich achter die oplossingen moeten scharen, niet achter de valse oplossingen die hen worden ingefluisterd door de grote multinationals.

Zo is een eerste stap gezet in de opbouw van een mondiale beweging die alvast een hele reeks bijeenkomsten gepland heeft om zich verder te versterken en aan onze regeringen en multinationals te tonen dat wij één zijn en op een dag de krachtsverhoudingen zullen veranderen.

8060 keer gelezen