BLOG

22/05

Wat doet G3W in Cuba?

Met onze paascampagne hebben we dankzij de inzet van vele vrijwilligers 12.200 euro ingezameld voor onze Cubaanse partner. Dat is een mooi resultaat. Maar wat doet Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) eigenlijk in Cuba?

Dit jaar ben ik verkozen als vertegenwoordigster van mijn gemeenschap. Dat had ik me nou echt nooit kunnen inbeelden.

Een van onze invalshoeken is het versterken van de medewerking van de lokale gemeenschap in het Cubaanse gezondheidssysteem. Niemand kent beter de problemen dan de bevolking zelf en daarom is het belangrijk dat zij deelneemt aan het gezondheidsbeleid. Maar vanzelfsprekend is dat niet altijd.

Neem nu Malby Gonzalez, een jonge vrouw van 30. Door alle problemen in haar wijk raakte ze al haar enthousiasme kwijt en “wilde ik niets meer weten van district en gemeente en alle organisaties en mensen die ik verantwoordelijk achtte. Vooral dan de regering, waar ik me in feite al altijd tegen verzette. Ik was gerevolteerd door al de onrechtvaardigheden en het gebrek aan verantwoordelijkheidszin waar de werknemers in dit land mee te maken krijgen en waar blijkbaar niemand van wakker ligt of een oplossing voor zoekt...”

Op een keer ging Malby naar een Algemene vergadering van haar wijkcomité waar de plaatselijke verkozenen tegenover de kiezers verantwoording moeten afleggen voor hun werk. Malby luisterde naar de uiteenzettingen en vroeg toen zelf het woord. Ze vertelde toen wat volgens haar verkeerd liep en niet strookte met de wettelijke bepalingen en waar de regering helemaal niets aan deed.

Op het einde van de vergadering stapte dokter Mayda, de directeur van onze partnerorganisatie, naar haar toe. Malby dacht dat ze een veeg uit de pan zou krijgen om haar kritiek, maar tot haar verbazing vroeg dokter Mayda haar of ze wou deelnemen aan een planningworkshop. “Om heel eerlijk te zijn, ik heb daar toen ja op gezegd omdat die workshop drie dagen zou duren en ik zo drie dagen van mijn werk kon wegblijven”, geeft Malby toe, “en ook omdat het eten werd verzorgd door een goed restaurant dat ik kende.”

“Het was voor mij een echte schok om daar in die werkgroep samen te zitten met regeringsvertegenwoordigers en afgevaardigden van instanties waar ik al zolang kritiek op had en waar ik echt niets van moest hebben. Drie dagen hebben we samengewerkt en ik voelde me best op mijn gemak bij hen. Geleidelijk aan ben ik gaan begrijpen waar de echte oorzaken lagen van onze problemen en hoe we daar het best iets aan konden doen. Ik had me nooit kunnen inbeelden dat je zo hard kon werken en je ondertussen nog amuseren ook. Ik besefte dat ik daar op heel korte tijd vrienden had gemaakt en had geleerd om in groep te werken en waardering op te brengen voor het werk van anderen. Ik ontdekte dat het mogelijk is om zelfs in een kleine wijk mensen te vinden die elke dag al hun tijd geven om anderen te helpen. Ik leerde ook dat iedereen het recht heeft om kritiek te geven, op voorwaarde dat je zelf ook al doet wat je kan om de dingen te veranderen. Dit jaar ben ik verkozen als vertegenwoordigster van mijn gemeenschap. Dat had ik me nou echt nooit kunnen inbeelden.”

Om de drie weken geeft de rubriek “Wat nieuws dokter?” van het weekblad Solidair, het woord aan G3W. Wij herpubliceren die bijdrage hier.

 

 

8183 keer gelezen