Save the Climate, Stop Free Trade!

De Europese Unie blijft vrijhandelsakkoorden sluiten met andere landen, vooral in het Zuiden. Europese multinationals kunnen zich vervolgens gemakkelijker in deze landen vestigen maar vernietigen er het milieu ter plaatse. Ontbossing, lucht- en bodemverontreiniging, plundering van water, het patenteren van planten- en diersoorten, enz. : het zijn allemaal factoren die direct of indirect klimaatverandering in de hand spelen en de mensen in het Zuiden nog kwetsbaarder maken.

Samen met intal heeft G3W de “Save the climate, stop free trade”-campagne gelanceerd omdat we een ander systeem willen. We willen af van het systeem dat de winsten vóór het welzijn van de mensen en de planeet plaatst.

Sommige landen hebben al maatregelen genomen om het belang van de mensen opnieuw boven dat van een economische elite te plaatsen. Zo heeft de Chileense overheid in 2014 aangekondigd dat het een punt zet achter het project van Monsanto rond de privatisering van zaden als gevolg van druk van sociale bewegingen met hun vraag naar duurzame en kleinschalige landbouw. Meerdere steden, zoals Buenos Aires en Parijs, hebben de waterdiensten opnieuw naar zich toegetrokken na slechte ervaringen met de privatisering ervan. Het openbaar beheer in Buenos Aires heeft ervoor gezorgd dat 3 miljoen extra inwoners toegang tot water kregen.

Daarom eisen wij…

1. aandacht van de Europese Unie voor eisen van sociale bewegingen, dragers van alternatieven voor ons huidig economisch systeem.
2. geen enkele ISDS–clausule in akkoorden die afgesloten worden door de Europese Unie. Openbare en sociale diensten mogen in geen geval onder deze akkoorden vallen.
3. respect voor de soevereiniteit van staten over hun eigen natuurlijke bronnen
4. sterke openbare diensten die voorrang geven aan de strijd tegen klimaatverandering  door een investering in sleutelsectoren zoals water, hernieuwbare energie, openbaar vervoer en lokale landbouw.

Save the Climate, Stop Free Trade! | Viva Salud

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.