Campagnes

Viva Salud ondersteunt partners in het Zuiden. Maar net zo belangrijk is het om ook bij onze eigen politici druk uit te oefenen rond bepaalde kwesties die direct en indirect grote invloed hebben op het leven en werk van mensen in het Zuiden.

 

Right to health: Teken voor publieke gezondheidszorg

In maart en april voert Viva Salud campagne voor een sterke publieke gezondheidszorg, hier en in het Zuiden.

Steun jij ook een sterke publieke gezondheidszorg? Teken dan snel ons manifest. Meer achtergrondinformatie vind je in onze paper 'Waarom publieke gezondheidszorg beter is. 

Ontdek alles over de campagne


 

Stop the Killings

Stop The Killings is een mensenrechtencampagne van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties, waar ook Viva Salud actief deel van uitmaakt. Door informatieverspreiding en actie vragen we aandacht voor de repressie van gelijkaardige organisaties in het Zuiden.

Lees meer


 

EU en België: medeplichtig aan de VS-blokkade tegen Cuba
stop de blokkade, cuba, boycot, USA

Al 60 jaar lang leggen de Verenigde Staten van Amerika een illegale blokkade op aan Cuba. Dat zorgt voor een immens verlies aan economische ontwikkelingsmogelijkheden voor de Cubaanse bevolking.

Viva Salud sluit zich aan bij de campagne "Stop de blokkade" en roept op om de petite te ondertekenen.

Lees meer


 

Embargo: Geen militaire relaties met Israël

België heeft nog steeds veel relaties met de militaire en veiligheidsindustrie in Israël. Israëlische defensiebedrijven krijgen miljoenen euro’s onderzoeksgeld voor projecten die ze gezamenlijk uitvoeren met Europese bedrijven en instellingen, waaronder ook een aantal Belgische universiteiten. Met deze campagne eisen we een wapenembargo.

Lees meer


Vorige campagnes
Toegang tot gezondheidszorg

Iedereen heeft recht op gezondheid. Toch zijn er veel mensen, vooral armen, die geen toegang hebben tot goede gezondheidszorgen. Dat is geen toeval maar het gevolg van politieke keuzes. Want er bestaan alternatieve systemen die een goede gezondheidszorg voor iedereen kunnen garanderen.

We stappen samen met 11.11.11 en 18 andere organisaties in de campagne voor Sociale Bescherming.

Lees meer


 

Stop Law Train

Law train is een Europees onderzoeksproject over ondervragingstechnieken, onder leiding van Israël, bekend voor foltering van gevangenen en mensenrechtenschendingen.

We roepen samen met 14 andere organisaties op om dit project te stoppen. We vragen het Belgisch ministerie van Justitie en de KU Leuven om zich onmiddelijk terug te trekken uit dit project. 

Lees meer


 

Save the climate, stop free trade!

Onder druk van industriële lobby's promoot de Europese Unie een gedereguleerde markt en sluit ze vrijhandelsakkoorden af met andere landen ten voordele van Europese multinationals. Dankzij deze akkoorden kunnen ze zich gemakkelijker vestigen in landen in het Zuiden en daar ze plunderen en vernietigen het milieu en dat leidt onder andere tot klimaatverandering. Om de planeet te redden, moeten we de multinationals stoppen!

Lees meer


 

Vrijhandelsakkoorden: vrij voor wie?

Met de campagne willen we de Belgische parlementsleden aansporen om het vrijhandelsakkoord dat de Europese Commissie met Colombia en Peru heeft afgesloten niet te ratificeren. Dit akkoord zal negatieve gevolgen hebben voor het recht op gezondheid, de sociale rechten, een gezond leefmilieu en de voedselsoevereiniteit van de Colombianen en Peruanen.

Lees meer

 


 

 

22121 keer gelezen