Dossiers

Migratie: welk spel speelt de Europese Unie?

Welk spel speelt de Europese Unie ? Aan de ene kant zorgen bepaalde politieke keuzes voor méér migratie en aan de andere kant weigert de EU om migranten die oorlog en armoede ontsnappen, een waardige ontvangst te geven. Zijn de repressie en criminalisering van migranten geen bewuste keuzes? Is er een ander en meer rechtvaardig beleid mogelijk?

Wil je meer weten over dit thema of een vorming organiseren? Stuur dan een mailtje naar info@vivasalud.be

Lees het dossier


 

Handels- en klimaatbeleid van de Europese Unie weinig coherent

Deze paper hekelt de gevolgen van de vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie bevordert: ze hebben negatieve effecten op het klimaat en ze druisen zelfs in tegen de EU-maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden.

Lees de paper


 

Toegang tot gezondheidszorg

Als antwoord op de enorme gezondheidsnoden in ontwikkelingslanden zien de zowel de Europese Unie als regeringen in onze partnerlanden privatiseringen van gezondheidszorg als wondermiddel. Maar volgens onze partners in de Filipijnen zet het huidige privatiseringsbeleid de armen in de kou. Wat zijn de effecten van privatisering op de toegang tot gezondheidszorg en de gezondheid van mensen? Zijn er landen die met weinig geld universele gezondheidszorg en een goede volksgezondheid hebben verwezenlijkt? Wat zou de aanpak van de Europese Unie dan wel moeten zijn?

Lees het dossier

 


 

Soevereine ontwikkeling en gezondheid in Latijns-Amerika

Het neoliberaal beleid dat in Latijns-Amerika wordt opgedrongen heeft vaak een verwoestend effect op de sociale determinanten van gezondheid. Nochtans bestaan er alternatieven. In verschillende landen hebben sociale bewegingen de behoeften van het volk op de politieke agenda kunnen plaatsen. Soms zijn ze er zelfs in geslaagd om de politieke context te veranderen met spectaculaire resultaten op vlak van gezondheid tot gevolg. We focussen hier op enkele van de belangrijkste resultaten.

Lees het dossier


 

EU-handelsbeleid en het recht op gezondheid

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat iedereen recht heeft op gezondheid. Het recht op gezondheid omvat niet enkel gezondheidszorg, maar ook de onderliggende determinanten van gezondheid, zoals toegang tot proper water en sanitaire voorzieningen, degelijke huisvesting, voeding, enz. Al deze aspecten worden significant beïnvloed door vrijhandelsakkoorden. In dit dossier vind je welke vrijhandelsakkoorden op dit moment onderhandeld worden, wat de mogelijke gevolgen zullen zijn en hoe we samen actie kunnen ondernemen opdat recht op gezondheid voorrang krijgt op economische belangen.

Lees het dossier


 

Het recht op gezondheid

We komen op voor het recht op gezondheid. Maar wat bedoelen we nu precies met het recht op gezondheid?
In dit dossier lees je wat de definitie er van is, hoe het evolueerde doorheen de geschiedenis en wat we kunnen doen om dit recht te realiseren.

Lees het dossier


 

Voedselsoevereiniteit

Nooit eerder in de geschiedenis waren er meer mensen met honger dan in de laatste jaren. Hun aantal schommelt rond de 1 miljard. Dat betekent dat zowat 1 op 6 mensen 's avonds met honger naar bed gaat. Hoe komt dat en wat kan daaraan gedaan worden?

Lees het dossier


 

18105 keer gelezen