Europees handelsbeleid en het recht op gezondheid

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat iedereen recht heeft op gezondheid. Het recht op gezondheid omvat niet enkel gezondheidszorg, maar ook de onderliggende determinanten van gezondheid, zoals toegang tot proper water en sanitaire voorzieningen, degelijke huisvesting, voeding, enz. Al deze aspecten worden significant beïnvloed door vrijhandelsakkoorden. In dit dossier vind je welke vrijhandelsakkoorden op dit moment onderhandeld worden, wat de mogelijke gevolgen zullen zijn en hoe we samen actie kunnen ondernemen opdat recht op gezondheid voorrang krijgt op economische belangen.

Vrijhandel, katalysator van klimaatverandering

De Europese Unie is incoherent in haar mening en haar beleid. Het is belangrijk dat zij ambitieuze maatregelen neemt op vlak van het terugdringen van de CO2-uitstoot en de strijd tegen de klimaatverandering. Maar dat is niet alles. Het is het economische systeem in haar geheel dat moet worden hervormd. Het beleid van de Europese Unie moet handelen ten gunste van de mensen en de planeet en niet ten gunste van winst en een economische elite.

01/04/10
Samen met het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit, waar G3W onder meer in de werkgroep 'Noord-Zuid' actief is, buigen we ons al sinds twee jaar over de impact van de Europese vrijhandel
01/04/10
Foto by Sairen42 on Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat iedereen recht heeft op gezondheid.
01/04/10
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat in ontwikkelingslanden 25 tot 66 procent van de uitgaven voor gezondheidszorg naar geneesmiddelen.
01/04/10
In de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het multilaterale kader voor de vrijmaking van handel, stootte de voortschrijdende liberalisering van de internationale handel op steeds meer weerstand van de ont
7795 keer gelezen