FAQ (vaak gestelde vragen) over domiciliëringen

- Waarom heeft Viva Salud liefst maandelijkse steun?

De maandelijkse steun van vele mensen geeft onze werking een financiële stabiliteit. Dit is nodig om het werk op het terrein te garanderen. Onze partners werken op langere termijn en hebben een programma opgesteld dat meerdere jaren omvat. Uw steun maakt hun werk mee mogelijk.

- Waarom werkt Viva Salud niet meer met permanente opdrachten?

De permanente opdrachten worden door de banken stilaan uitgedoofd. Mensen die een permanente opdracht willen starten moeten alle verrichtingen voortaan zelf uitvoeren. Voorheen kon Viva Salud een permanente opdracht doorsturen naar de bank voor opstart. Dit kan nu niet meer. Het SEPA Direct Debit systeem zal op termijn de permanente opdrachten vervangen.

- Wat is de Europese domiciliëring (SEPA Direct Debit of SDD)?

SEPA « Single Euro Payements Area » is een Europees project dat als ambitie heeft om een uniek betaalinstrument te creëren voor alle landen van de eurozone. Burgers en bedrijven zullen voortaan binnen de gehele eurozone hun betalingen met hetzelfde systeem kunnen afhandelen. SEPA Direct Debit is een initiatief van de Europese Commissie, ondersteund door de Europese Centrale Bank, dat wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de banksector. Meer informatie vind je op http://www.sepabelgium.be. Viva Salud is bij wet verplicht (Belgische wet van 10/12/2009) om vanaf juni 2012 dit systeem toe te passen.

 - Wat is het voordeel van de Europese domiciliering?

Het voordeel is dat Viva Salud het hele proces zelf “beheert”. Wij kunnen indien je ons een domicilieringsformulier toezendt alle verdere stappen zelf uitvoeren. Je hoeft dus zelf niet meer naar je bank te gaan. Je kan op simpel verzoek (via een brief of online in je homebankingsysteem) deze domiciliering te allen tijde stopzetten.

- Wat is het rekeningnummer van Viva Salud?

IBAN: BE15 0010 4517 8030        BIC: GEBABEBB

- Heb ik recht op een fiscaal attest?

Als de cumulatie van de giften hoger is dan € 40 per kalenderjaar, heb je recht op een fiscaal attest. Dit wordt in maart van het daarop volgende jaar per post toegestuurd door Viva Salud. Doe je stortingen voor aankoop van bijvoorbeeld paaseitjes, dan is er geen recht op een fiscaal attest omdat dit geen gift is maar een aankoop.

- Wat moet ik doen om mijn permanente opdracht (PO) om te zetten in een domiciliering?

Omzetten kan niet. Je dient je Permanente Opdracht stop te zetten bij je bank. Dit kan online of je contacteert je bank en zegt dat je de permanente opdracht op rekeningnr. .. wil stopzetten. Daarna kan je een domiciliering starten. Online kan dat maar slechts bij een beperkt aantal banken. Ons identificatienummer: BE66ZZZ0418282311.

> Je vindt ook meer info op de website van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

> Je kan hierbij het domiciliëringsformulier downloaden, zend het ons toe en dan doen wij het nodige voor jou.

13664 keer gelezen