28/09/07

“Sicko” over de gezondheidszorg in Cuba

Volgens “Sicko”, de laatste docu-film van Michael Moore, zijn de goede gezondheidsresultaten van Cuba een beschamende kaakslag voor de VS.

Volgens “Sicko”, de laatste docu-film van Michael Moore, zijn de goede gezondheidsresultaten van Cuba een beschamende kaakslag voor de VS. De Britse kwaliteitskrant The Guardian stuurde een reporter op pad naar Cuba om die bewering te onderzoeken.
 

Volgens “Sicko”, de laatste docu-film van Michael Moore, zijn de goede gezondheidsresultaten van Cuba een beschamende kaakslag voor de VS. De Britse kwaliteitskrant The Guardian stuurde een reporter op pad naar Cuba om die bewering te onderzoeken.

De journaliste komt tot de vaststelling dat het Cubaans gezondheidssysteem uitgebreid, toegankelijk maar soms ook nog armzalig is. Wat er uniek is, is de mix van derde wereld omstandigheden, een progressieve ethiek en eerste wereld resultaten.

In Michael Moores documentaire wordt Cuba als model naar voren geschoven. Of het nu om doktersbezoeken of open hartoperaties gaat, alle behandelingen zijn gratis voor elke Cubaan. Hierdoor kan dit arm Caraïbisch eiland betere gezondheidsresultaten voorleggen dan zijn veel rijkere buur, de Verenigde Staten.

“Er is een reden waarom Cubanen gemiddeld langer leven dan wij.” vertelde Moore aan Time Magazine, “Ik wil niet de loftrompet blazen over Castro of zijn regime. Ik wil alleen aan mijn Amerikaanse medeburgers zeggen: “Komaan, wij zijn de VS. Als zij dit kunnen, kunnen wij dat ook.”

“Gezondheid en onderwijs zijn de pilaren van de legitimiteit van de revolutie en de regering zorgt ervoor dat deze goed
werken,” zegt een Westerse diplomaat in Havanna. “Indien ze dat niet zouden doen zouden ze de morele autoriteit verliezen. Naar mijn gevoelen is het gezondheidssysteem redelijk goed.”

Maar hoe goed? En hoe kan Cuba zoiets verwezenlijken met beperkte middelen? Geen van beide vragen zijn gemakkelijk te beantwoorden.

Volgens de WHO is de levensverwachting van de Cubaanse man 75 en van de vrouw 79 jaar. De kans dat een kind onder de 5 jaar sterft is 5 per 1000 levende borelingen. Deze resultaten zijn beter dan de VS en gelijklopend met Britse cijfers. Hierbij moet men rekening houden met het feit dat deze goede resultaten worden behaald met een jaarlijkse uitgave voor gezondheid per inwoner van $ 260 in Cuba, minder dan één tiende van de Britse uitgaven ($ 3.065) en een fractie wat men in de VS per inwoner uitgeeft aan gezondheidszorg
($ 6.543).

Cuba’s basisstrategie is eigenlijk geen geheim: preventie. Preventie kan op vele manieren: het promoten van beweging, goede hygiëne, regelmatige check-ups, …. Het systeem is gericht op voorkomen van ziektes en het vroegtijdig behandelen ervan. Een tijdige detectie van ziekten voorkomt een kostelijk behandeling in een verder gevorderd stadium.

Zo wordt er veel promotie gemaakt rond zelfonderzoek naar mogelijk symptomen van kankers en worden er tips gegeven rond aanpakken van de muggen die de dengue koorts verspreiden. Campagnes rond veilige sex worden via radio en tv gepromoot, vaak erg ludiek. Via posters en muurkranten in de poliklinieken worden de wijkbewoners geïnformeerd. Poliklinieken zijn laagdrempelig en zijn als het ware wijkcentra waar de buurtbewoners terecht kunnen voor informatie rond gezondheid en eenvoudige ingrepen.

Daarnaast is gratis gezondheidszorg de sleutel tot het succes. Er zijn zowat 14.000 huisdokters voor een bevolking van 11,2 miljoen inwoners, of één dokter voor 785 mensen. Als alle dokters die werkzaam zijn in ziekenhuizen en universiteiten erbij gerekend worden, komt dit op 1 dokter per 175 inwoners. Elke dokter wordt verondersteld al zijn patiënten minstens één maal per jaar thuis te bezoeken, vaak zonder melding vooraf. Op die manier krijgt de dokter een goed zicht op de leefomstandigheden van zijn patiënt. De vele artsen en het feit dat een dokter nooit ver weg is maakt dat het zoeken naar medische bijstand gemakkelijk is en daardoor een diagnose en eventuele behandeling snel kan gebeuren. Zo is bijvoorbeeld één van de factoren van de slechte prognoses inzake overwinning van borstkankers voor Britse vrouwen die leven in afgelegen districten in het Verenigd Koninkrijk te wijten aan het feit dat zij niet tijdig een dokter bezoeken. In Cuba daarentegen is het haast onmogelijk om je huisdokter te ontwijken.

Dat Cuba door zijn beperkte middelen op zoek moet gaan naar mogelijke andere financieringsbronnen kan niet onder stoelen of banken worden gestoken. Zo worden buitenlanders tegen forse betaling (de gangbare westerse tarieven) behandeld in een speciaal voor hen uitgerust ziekenhuis dat over alle mogelijke faciliteiten beschikt. In reactie hierop stelt José Ramón Balaguar, de Minister van gezondheid, die geciteerd wordt in Moores film, dat het een bewijs is van het Cubaans principe dat de mens binnen de Cubaanse samenleving voorop wordt gesteld. De pragmatisch ratio is evenzeer dat alle inkomsten die men op deze manier genereert opnieuw in het systeem worden geïnjecteerd en zo alle Cubanen ten goede komen. Daarnaast zijn er niet te vergeten de tienduizenden armen uit andere Latijns-Amerikaanse landen die kosteloos verzorgd worden in Cuba in het kader van het project "Operacion Milagro".

Cuba wordt door publieke gezondheidsexperts in het Verenigd Koninkrijk en elders met argusogen gevolgd omdat het met weinig middelen zulke prachtige resultaten kan bereiken.

 

Het volledige artikel kan je lezen via deze link : http://www.guardian.co.uk/cuba/story/0,,2167200,00.html

Een mooie fotoreportage bij dit artikel : http://www.guardian.co.uk/news/gallery/2007/jul/17/internationalnews?picture=330212765

 

7306 keer gelezen