09/05/16

Als de privésector zijn zin krijgt... gaat dat ten koste van de zwakkeren

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet echt worden hervormd, vindt de People's Health Movement waar G3W deel van uitmaakt. “Het welzijn van de bevolking moet het winnen van de massieve lobby die de privésector nu binnen de WHO uitoefent."
Wat weegt 't zwaarst binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, de privé of het belang van het volk?

“Het gaat om de zwakste bevolkingsgroepen. En het gaat om de gezondheid van iederéén. Daar is geen compromis over mogelijk." Dat zei Julie Steendam na terugkomst uit Genève. 34 gezondheidsspecialisten van de WHO-lidstaten bereidden daar de agenda voor van de algemene WHO-vergadering in mei 2016.

Als G3W'er was ze daar met haar collega's van de PHM, de People's Health Movement, een wereldwijde beweging die opkomt voor de gezondheidsbelangen van het volk. Samen woonden ze in de Zwitserse stad de 138e uitvoerende WHO-raad bij. Het programma in mei zit tjokvol. Het zal gaan over de hervorming van het WHO-bestuur, over antwoorden op noodsituaties, over de gezondheid van migranten en over de vergrijzing van de wereldbevolking.

Grip op het beleid

Julie Steendam: “De People's Health Movement wil WHO-besluiten beïnvloeden. We willen dat discussies democratisch en transparant verlopen en dat het belang van de mensen voorop komt te staan. “Op internationale fora als deze, zijn de discussies vaak erg abstract. Door tijdens de onderhandelingen aanwezig te zijn met gezondheidsactivisten uit sociale bewegingen van over de hele wereld, proberen we de lokale realiteit terug te brengen in de beslissingen. De privésector krijgt steeds meer grip op het WHO-beleid. Grote farmaceutische bedrijven gebruiken hun invloed op het bestuur van de Wereldgezondheidsorganisatie in hun eindeloze honger naar winst. De gevolgen voor de armste bevolkingsgroepen laten zich raden...”

Verwaarloosde tropische ziekten “niet rendabel”

Ziekten als malaria en hiv zijn alom bekend. “Veel ziektes blijven echter onder de radar omdat ze louter mensen met lage inkomens treffen of omdat ze niet besmettelijk zijn en dus geen dreiging zijn voor het Noorden”, aldus Julie. Waar gaat de aandacht voor farmaceutisch onderzoek en fondsenwerving naartoe? Mensen die niet veel geld hebben om dokter en apotheker te betalen zijn in de ogen van de Big Farma niet lucratief genoeg om in te investeren...

Oppositie rijke landen

“Neem de erkenning van Mycetoma als verwaarloosde tropische ziekte” zegt Julie. “Het is een ontstekingsziekte die de plattelandsbevolking treft in Mexico, West-Afrika en India. In Genève was er een levendig debat: moet de WHO Mycetoma wel erkennen? Een sterke oppositie van rijke landen kwam – onder aanvoering van Verenigde Staten - met het argument dat de lijst met "erkende" ziekten best niet te lang wordt en dus dat er geen plaats is voor Mycetoma. De officiële rechtvaardiging luidt dat de procedures te zwaar worden. Maar onofficieel zijn de argumenten van financiële aard. Gelukkig hebben de ontwikkelingslanden die er het meest onder te lijden hun overwinning binnen: Mycetoma is nu erkend. “Dit betekent dat er extra investeringen zullen komen in onderzoek naar oplossingen.”

Fondsen en invloeden

De WHO wordt bekostigd uit twee bronnen: door de lidstaten en de grote filantropische stichtingen. De Bill en Melinda Gates Foundation is uitgegroeid tot de tweede grootste schenker van de WHO (Zie ook: http://twha.be/news/melinda-gates-addresses-world-health-assembly-civil-society-registers-its-protest). De People's Health Movement hekelt de grote invloed die zulke stichtingen krijgen. Ze zorgen voor een ontoereikende en instabiele financiering. De WHO is daarmee te afhankelijk van de wensen van de privésector. Om genoeg geld te vinden voor haar programma's blijft de WHO deals sluiten met de privésector. Maar zulke compromissen komen niet overeen met de werkelijke noden van de wereldbevolking. Bovendien onderhouden deze grote schenkers nauwe banden met grote bedrijven in de farmacie en met producenten van ongezonde voeding zoals Coca-Cola, die niet noodzakelijkerwijs dezelfde waarden en doelstellingen hebben als de WHO.

De 69e algemene vergadering van de WHO vindt van 23-28 mei 2016 plaats in Genève. De hervorming van de WHO staat dan op de agenda. De PHM zal er opnieuw bij zijn om er voor te pleiten dat de invloed van het bedrijfsleven op de richting en op de prioriteiten van WHO wordt ingetoomd ten gunste van welzijn en volksgezondheid en dat er meer stabiele bijdragen komen vanuit de lidstaten.

Meer uit dossier Toegang tot gezondheidszorg

11/10/16

Op 20 september waren er acties in Brussel tegen de vrijhandelsakkoorden tussen Europa en de VS en Canada.

06/07/16
Na de mobilisatie van de leerkrachten begin dit jaar, is het vandaag de Palestijnse bevolking die de straat opgaat om haar ongenoegen te uiten over het sociale zekerheidsbeleid van de Palestijnse Auto
02/06/16
De EU onderhandelt met de Filipijnen over een nieuw vrijhandelsakkoord. Dat we dit slechts 'per ongeluk' te weten kwamen, getuigt alvast van weinig goeds...
22/04/16
De internationale handelsregels bepalen in grote mate het binnenlands beleid. In deze paper nemen we ze onder de loep en onderzoeken hun impact op gezondheid.
09/05/16
health not for sale
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet echt worden hervormd, vindt de People's Health Movement waar G3W deel van uitmaakt.
07/04/16
still uit video Cuba-Filipijnen
Op Wereldgezondheidsdag stond beleidsmedewerker Julie Steendam van G3W (in een artikel in de Knack) stil bij het feit dat net de meest kwetsbare mensen de minste middelen hebben voor een degelijke gez
07/04/16
Vind jij de 10 verschillen? Cuba en de Filipijnen: twee ontwikkelingslanden en toch zo'n groot verschil in het gezondheidssysteem. Hoe verklaar je dat?
26/01/16
PHM activists preparing WHO-meeting Geneva

Indrukken uit Genève van G3W-collega Julie Steendam. Ze woont daar momenteel de vergaderingen bij van het uitvoerend orgaan van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN.

14/12/15
screenshot video
Als het grootste handelsblok in de wereld, heeft de EU sterke interesse in de markten van ontwikkelingslanden. Ze verkondigt dat vrijhandelsakkoorden win-win zijn: goed voor iedereen.
18/11/15
Linda
Linda Mashingaidze-Shuro is regiocoördinatrice Afrika voor de People's Health Movement en legt in dit filmpje uit waarom we voor sociale bescherming moeten strijden.
12/11/15
Het Belgische middenveld onder de koepel van 11.11.11. roept op voor Sociale Bescherming voor iedereen, wereldwijd.
05/11/15
Foto: Reuters, 11.11.11.

Drie vierde van de wereldbevolking heeft onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Maar wat betekent dat?

27/10/15
Geheel rechts: Linda Mashingaidze-Shuro
Linda Mashingaidze-Shuro, Zuid-Afrikaans gezondheidsactiviste, was een week te gast bij G3W. Tijd genoeg voor een boeiend gesprek over haar visie op sociale bescherming.
19/09/14

Na 50 jaar universele gezondheidszorg op Cuba zijn experten het erover eens dat de meeste Cubanen toegang hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg.

20/08/14
In september neemt Europa opnieuw plaats aan de onderhandelingstafel voor een verregaand handel- en investeringsakkoord in diensten, genaamd "TISA".
29/07/14
foto: Corporate Europe Observatory
Europa volgt in ontwikkelingslanden een agenda van privatisering van diensten, ook al vergroot dit de ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg.
16/07/14
Na 50 jaar universele gezondheidszorg hebben de meeste Cubanen toegang tot een kwalitatieve gezondheidszorg. De levensverwachting in Cuba is 78 jaar, net onder het gemiddelde in de VS.
17/06/14
Vandaag bevallen in de Filipijnen nog steeds 28 vrouwen op 100 zonder enige hulp, een situatie die een schrijnend gebrek aan toegang tot gezondheidszorg toont.
5725 keer gelezen