05/10/15

Congo: veiligheid, ook in het ziekenhuis

Een bezoek aan een ziekenhuis of een gezondheidscentrum in de DR Congo blijft een merkwaardige ervaring. Stel je verschillende paviljoenen van grote gemeenschappelijke kamers voor: met elkaar verbonden door een lange overdekte gang. Hier en daar liggen kleren te drogen, vrouwen met jonge kinderen zitten rond enorme dampende potten, meisjes dragen emmers en bidons met water rond, verplegers en verpleegsters bieden zorg aan in de grote gemeenschappelijke ruimtes, en hier en daar ligt afval: zakken, plastic flessen, medicijnverpakkingen, enz.
Een proper ziekenhuis!

Wat is er aan de hand? Van waar komt dit afval op een plaats als een ziekenhuis, waar netheid en hygiëne essentieel zouden moeten zijn? En bovenal, wat kan er gedaan worden aan deze situatie? Hoe kunnen we verzekeren dat patiënten en hun familieleden in het ziekenhuis geen andere ziektes oplopen als gevolg van dit afval?

In Beni (in de provincie Noord-Kivu, Oost-Congo) hebben gezondheidswerkers beslist dat deze situatie moet veranderen. Ze deden dit samen met leden van het netwerk voor het Recht op Gezondheid van onze partners EDS en CODIC: het Comité voor Publieke Gezondheid van Beni én lokale verenigingen die actief zijn op het gebied van gezondheid. Allemaal willen ze een proper ziekenhuis, waar hygiëne gewaarborgd is en waar patiënten niet langer de kans lopen nog zieker te worden door rondslingerende afval.

Opleiding over afvalbeheer

Samen hebben maar liefst 35 mensen in augustus 2015 deelgenomen aan twee opleidingsdagen over het beheer van biomedisch afval in de gezondheidsfaciliteiten van Beni: professionals in de gezondheidszorg, maar ook voor staatsafgevaardigden zoals de dienst publieke hygiëne van de stad Beni, en de dienst publieke bescherming. Ook waren er vertegenwoordigers van lokale organisaties die zich inzetten voor de verbetering van de volksgezondheid.

Tijdens de opleiding vertelden verpleegkundigen en artsen over hun problemen met sanitaire voorzieningen en hygiëne. Het is een regio waar conflicten blijven woeden. “We hebben onlangs gewonden moeten opvangen en verzorgen na een regionale operatie van het reguliere leger tegen de rebellen. In het ziekenhuis was er niet genoeg sanitair aanwezig dus moesten de mensen hun behoeften doen waar het hen uitkwam. Dat zorgde voor een sterke geur en trok ongedierte en insecten aan. We hebben geprobeerd extra sanitair te voorzien maar door een gebrek aan fondsen is dat maar deels gelukt.”

Recyclage en veiligheid

De deelnemers wilden eerst en vooral beginnen met de evaluatie van hun kennis over afvalbeheer. eEen test liet iedereen toe hiaten te identificeren: “Waar ik het moeilijk mee heb is het bepalen wat voor soorten afval er zijn, en wat ermee te doen; wat moet ik bijvoorbeeld met spuiten doen, of met latex handschoenen die gebruikt zijn tijdens operaties. Zijn er dingen die hergebruikt kunnen worden, want vaak hebben we er te weinig van?”

Na deze test konden de deelnemers hun verwachtingen formuleren. Bijvoorbeeld:

de verschillende soorten afval leren kennen (zoals ziekenhuis-, huishoudelijk en industrieel afval)

de gezondheidsrisico’s van deze afvalstoffen kennen (vervuiling van het water, aanwezigheid van ziektekiemen)

de verschillende stadia van het afvalbeheer beheersen: ophaling, vervoer, behandeling of vernietiging

De deelnemers wilden leren hoe medisch afval te sorteren en te recycleren, maar ook hoe ze hun eigen veiligheid kunnen garanderen bij het transport en de behandeling van afval.

Theorie is nodig, maar het is natuurlijk vooral de praktijk die telt. Daarom hebben ze een toer gedaan door het ziekenhuis en de plaatsen geïdentificeerd waar het afval wordt achtergelaten, onder andere om te kijken hoe de verbrandingsovens opnieuw te gebruiken en het afval te sorteren: hoe papier verbranden, spuiten steriliseren, placenta’s begraven, plastic zakken oprapen, enzovoorts.

Actieplan

Na deze twee opleidingsdagen vertrokken de deelnemers met vier instructies.

Geef de opgedane kennis door aan zo veel mogelijk collega's en stel een afvalbeheercomité in

Blijf er bij het ministerie van Volksgezondheid en bijandere overheden hameren op het belang van afvalstoffenbeheer en op de noodzaak van zaken als verbrandingsovens, schoppen, kruiwagens en sterilisatoren.

BDring er bij farmaceutische bedrijven en ondernemingen die materiaal en medicijnen verstrekken aan de gezondheidszorg, aan op de nood aan recycleerbaar materiaal of minstens op het vermijden van afzonderlijke verpakkingen;

Beklemtoon het belang van sensibilisering, ieder op zijn of haar eigen niveau, zodat de leden van de gemeenschap zelf ook kunnen deelnemen aan de verbetering van de veiligheid in de ziekenhuizen en in hun eigen wijken.

 

7724 keer gelezen