04/12/18

DR Congo: Het recht op gezondheid voor en na de verkiezingen

Op 23 december zijn er verkiezingen in Congo. Daardoor was 2018 een bijzonder bewogen jaar voor Etoile du Sud. Onze partner stelde vast dat veel mensen zich niet bewust zijn van de inzet van de verkiezingen en zich vaak laten leiden door geruchten of manipulatie door politici. En dus schoten ze in actie.
Met onze comités zetten we in op conflictpreventie en leren we mensen kritisch kijken naar verkiezingsuitslagen

“Daarom besloten we om in de wijken waar we actief zijn met gezondheidscomités volksverkiezingscomités op te richten”, zegt Billy Mwangaza, voorzitter van de jongerenwerking van Etoile du Sud. “Voor die comités hebben we educatief werkers opgeleid die de mensen in hun wijk bewustmaken van het belang om te gaan stemmen. Met video's, argumentatiespelletjes en debatten leren ze de verkiezingen kritisch analyseren. Wat beïnvloedt de gezondheidssituatie in mijn wijk? Hoe kan ik de verkiezingskandidaten interpelleren over de leefomstandigheden in mijn gemeenschap? Hoe herken ik een kandidaat die zich inzet voor het algemeen belang? Het zijn enkele van de vragen die aan bod kwamen in de comités.”

Hun werk stopt echter niet na 23 december. In 2019 zullen ze de beloftes van de verkozenen opvolgen. Hoewel onze partners de verkiezingen als een kans zien om het recht op gezondheid in Congo op de agenda te plaatsen, vrezen ze ook dat de oppositie de uitslag zal betwisten met geweld en plunderingen als gevolg. Sylvie Luzala, voorzitster van Etoile du Sud: “Daarom zullen we met onze comités inzetten op preventie van eventuele conflicten en de mensen kritisch leren kijken naar de uitslag. Het is belangrijk dat ze zich niet laten meeslepen door paniek en geruchten en begrijpen wat in het algemeen belang is.”

985 keer gelezen