05/11/14

Een jaar na tyfoon Haiyan in de Filipijnen: De slachtoffers blijven op hun honger

Nog steeds leven tienduizenden Filipinos in erbarmelijke omstandigheden na de doortocht van tyfoon Haiyan. Terwijl de overheid ervoor kiest om in de heropbouw vooral te focussen op de grote ondernemingen, blijft de bevolking in de kou staan. Geneeskunde voor de Derde Wereld wil in de herdenking van 1 jaar Haiyan ook de stem van de lokale slachtoffers laten horen.
De Filipijnse regering ontving veel internationale hulp maar de lokale bevolking en lokale overheden, zeker diegene die niet behoren tot het kamp van president Aquino, zeggen dat ze daar weinig van gezien hebben.

Op 8 november zal het exact 1 jaar geleden zijn dat de Filipijnen getroffen werden door Tyfoon Haiyan. De tropische storm trok van oost naar west over de archipel met verschrikkelijke gevolgen. Minstens 6221 mensen lieten het leven, er zijn nog steeds 1785 vermisten en 1,1 miljoen huizen werden vernietigd.

De provincies Samar & Leyte, reeds voor de tyfoon bij de armste streken van het land, kregen de zwaarste klappen. Infrastructuur werd vernietigd. De boerenbevolking moest pogen te overleven ondanks mislukte oogsten. Rijstplanten werden weggespoeld door de hevige regenval, fruitbomen raakten zwaar beschadigd door de storm en velden moesten heraangelegd worden. Ook de vissersbevolking leed: heel wat vissersbootjes gingen verloren en uitgezette netten en fuiken werden niet meer teruggevonden.

Bijna een jaar na de verwoestende doortocht, is het duidelijker dan ooit: de regering heeft zwaar tekort geschoten in haar taak om de bevolking te helpen. Nog steeds wacht de getroffen bevolking op het geldbedrag dat de regering aan elke getroffen familie beloofd had en op de landbouwwerktuigen, zaden, boten en visgerief die de arme boeren en vissers nodig hebben om terug in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De heropbouw van permanente woningen verloopt traag. Nog steeds leven ruim 100.000 mensen in 'tijdelijke' tentenkampen, opgebouwd door internationale NGO's vlak na de ramp. De Filipijnse regering ontving veel internationale hulp maar de lokale bevolking en lokale overheden, zeker diegene die niet behoren tot het kamp van president Aquino, zeggen dat ze daar weinig van gezien hebben.

Terwijl de bevolking blijft wachten op steun, mogen grote ondernemingen via het 'Build Back Better'-programma (een privaat-publieke samenwerking) kiezen waar en hoe ze de heropbouw plannen. De voorkeur gaat voor hen naar economisch interessante streken, waar vooral de infrastructuur prioritair werd hersteld, in functie van de noden van het bedrijfsleven.

Vele plekken langs de getroffen kust en langs waterwegen werden door de overheid als 'ongeschikt' bevonden om de bevolking te laten wonen. Duizenden mensen, veelal vissers, werden verplaatst naar nieuwe woonsten, waar ze niet kunnen vissen, geen werk is en amper voorzieningen zoals elektriciteit, stromend water of scholen. In diezelfde kustzones mogen bedrijven echter wel bouwen: toeristische infrastructuur en kleine industrie worden er aangelegd.

De getroffen bevolking verenigde zich in een basisorganisatie: People's Surge. Samen met bepaalde lokale overheden en lokale en internationale ngo's hebben ze het voorbije jaar wel aan echte heropbouw gewerkt, soms met bescheiden middelen. Tegelijkertijd willen ze de Filipijnse regering op haar verantwoordelijkheid wijzen om de heropbouw te heroriënteren op de noden aan gezondheidszorg, landbouwondersteuning en onderwijs.


Op zaterdag 8 november 2014 nodigen we enkele bevoorrechte gastsprekers uit van het land en mensen die recentelijk ter plekke waren voor een getuigenis. >> klik hier voor meer info

7085 keer gelezen