10/03/16

Erkenning voor methode G3W om empowerment te bevorderen: "most significant change"

De impact meten van activiteiten voor het 'recht op gezondheid, hoe doe je dat'? G3W doet het met de MSC, een aanvulling op de kwantitatieve methode voor empowerment van de bevolking. Het tijdschrift ‘Health and Human Rights Journal’ heeft de voordelen ervan recent benadrukt.
G3W gebruikt een participatieve methode waarbij het verzamelen van informatie deel is van het leerproces en van het proces om de organisatie autonoom te laten functioneren

Een innovatieve, gestructureerde en participatieve methode

Voor G3W is het belangrijk om de resultaten van zijn activiteiten te evalueren, zij betrekt de bevolking zelf er graag bij. Sinds 2010 stelt de ngo aan haar Congolese, Filipijnse en Palestijnse partners voor om de “most significant change”-methode te gebruiken. Deze bestaat erin dat de partners aandacht besteden aan de persoonlijke verhalen die de ervaringen met verandering weergeven die individuen, de maatschappij en de bevolking in de loop van de tijd ondervinden.

Persoonlijke verhalen

De MSC-methode volgt enkele vooraf goed bepaalde stappen. De begunstigden en leden van de partnerorganisaties worden uitgenodigd om hun persoonlijke verhalen te vertellen. Verhalen die de motivatie, gevoelens en interpretatie van elk van hen bij het creëren van verandering weergeven. Vaak nemen er twee groepen per partnerorganisatie deel. Wanneer alle ervaringen van een groep verzameld zijn, wordt één van de verhalen door de deelnemers gekozen om de meest significante verandering aan te duiden die door de activiteiten werd bereikt. Daarna moet de partnerorganisatie deze keuze van de ‘most significant change’ verantwoorden in vergelijking met de keuze die hun lokale initiatieven al hebben gemaakt. Nadien kiest G3W het verhaal dat het best de meest significante verandering binnen het programma weergeeft. Uiteindelijk wordt de feedback ook in de andere richting gegeven, zodat de deelnemers de redenen voor de gemaakte keuzes kennen.

Tijdschriftartikel

Het tijdschrift Health and Human Rights Journal, gekend voor zijn studies van de innovatieve projecten die gelinkt zijn aan de strijd voor de mensenrechten in verband met gezondheid, heeft zich recent gebogen over deze methode en heeft zo het werk van G3W in de kijker gezet. (Lees het artikel in het Engels)

G3W en zijn partners kregen daarin de kans om hun gemeenschappelijk werk voor te stellen door mee te schrijven aan het artikel. Naast de vijf mensen van G3W zijn er ook vier vertegenwoordigers van onze partners in de Filipijnen, twee van de Democratische Republiek Congo, twee uit Palestina en twee uit Nicaragua als auteur vermeld.

Verhalen die resultaten aantonen…

Het artikel haalt verhalen uit verschillende plaatsen en van verschillende organisaties van G3W aan. Deze verhalen tonen aan hoe de MSC-methode gebruikt wordt in de evaluatie van de resultaten zoals bij het aanleren van technieken, de persoonlijke ontwikkeling, het versterken van de band binnen de gemeenschap of nog de ontwikkeling van de organisatie.

...Bemoedigend!

Zo vertelt Fe bijvoorbeeld dat zij op de Filipijnen, dankzij de opleiding gegeven door Advocates for Community Health, in staat is om de ziektes te diagnosticeren en de eerste zorgen kan toedienen: “We hebben geleerd om verschillende types van ziektes te herkennen. Ik ben nu in staat een kind te helpen dat aan malaria lijdt. […] de “most significant change” in onze vereniging is dat al onze leden nu actief betrokken zijn bij de gezondheidszorg. “In Palestina vertelt de jonge Khaled dat hij dankzij de documentatie, de opleiding en terreinbezoeken aangeboden door Health Work Commitees de werkelijke situatie waarin hij leeft begrijpt en ook begrijpt dat het nodig is om hier kritisch tegenover te staan: ”Ik ben niet meer timide, ik kan vrij mijn mening zeggen. De opleiding heeft mijn persoonlijkheid versterkt, ik ben actiever geworden op de universiteit en zit ik in de studentenraad.” Een ander voorbeeld is dat van Fidel in de DRC: “Etoile du Sud maakt de lokale bevolking bewust van het recht op gezondheid. Wij zijn goed georganiseerd wij mobiliseren om ons te laten horen bij de autoriteiten. Het is bemoedigend om te zien dat de bevolking een ander gedrag aanneemt, ver weg van de passiviteit die ons kenmerkte. […] De groeiende kracht van de beweging helpt me om te groeien en omgekeerd geldt hetzelfde. Voordien was ik individualistisch ingesteld, nu werk ik voor het belang van de bevolking. Dat is mijn ‘most significatif change’.”

Dankzij de verhalen die elk jaar in dezelfde gemeenschappen worden verzameld is G3W in staat om volledig en flexibel na te gaan hoeveel activiteiten van de partnerorganisaties iets opleveren, wat soms moeilijk aan te tonen is via de kwantitatieve manier.

Bewustwording van het belang van de rol van allen en iedereen

Naast de evaluatie van de activiteiten heeft deze methode ook nog andere sterke punten. Het tijdschrift benadrukt dat het verzamelen van informatie, dankzij de participatieve en gestructureerde MSC-methode, integraal deel uitmaakt van het leerproces en van het proces om de partnerorganisaties autonoom te leren werken. De getuigenissen en de groepsdiscussies voor de selectie betekenen een grotere bewustwording van geschikte manieren om het recht op gezondheidszorg te bevorderen. Het is voornamelijk de MSC-methode die bijdraagt aan de groei van het belang van de rol van iedereen en van allen in het creëren van de verandering van morgen!

4410 keer gelezen