19/09/17

Europa dwingt vluchtelingen naar riskantere routes

Enkele maanden geleden werden midden in de Sahara 44 lichamen van migranten gevonden. De motor van de vrachtwagen die hen naar Libië moest brengen, had het begeven.
De EU verplaatste de virtuele grens van Europa naar het zuiden van de Sahara

Alle inzittenden stierven van dorst. Door de toegenomen controles om migratie op te sporen, gefinancierd door de Europese Unie, gaan mensensmokkelaars op zoek naar riskantere routes. Mensen die proberen te ontsnappen aan oorlog en ellende zijn de grootste slachtoffers.

Terwijl er zich dagelijks drama’s afspelen op de Middellandse Zee en in de Sahara, klopt de Europese Unie zich op de borst over haar succesvolle migratiepolitiek. In 2016 trokken tussen 120.000 en 150.000 Afrikanen door Niger op hun lange, gevaarlijke tocht naar Europa. Vaak liep hun route via Libië naar Italië. De EU heeft dan maar besloten die “almaar toenemende migratiestroom” in te dijken.

Met dat doel voor ogen verplaatste de EU de virtuele grens van Europa naar het zuiden van de Sahara. Zo vervolgt ze migranten die Europa willen bereiken haast tot in het hartje van Afrika. Op zes maanden tijd heeft men het aantal vluchtelingen dat via de gebakende en beveiligde route over Niger tot in Libië komt, tot zeven keer kunnen verkleinen.

In september 2016 kwamen ze nog met 32.000 via deze route, in april dit jaar was dat aantal gedaald tot 5.000. “Het gaat niet zozeer om een vermindering van het aantal migranten. Het is veel waarschijnlijker dat een grote meerderheid kiest voor alternatieve en veel gevaarlijker routes, met alle gevolgen van dien,” getuigt Soumaila Maiga Ibrahim, coördinator van de projecten van Dokters van de Wereld in Niger.

De EU betaalt om de komst van migranten te beletten

Toppunt van cynisme: de Europese Unie betaalt de maatregelen om de migratiestroom in te perken met de fondsen voor ontwikkelingssamenwerking. De EU heeft effectief een speciaal fonds van 2,8 miljard euro uitgetrokken om het hoofd te bieden aan het migratieprobleem. Maar volgens 11.11.11 zal 2,4 miljard van dit bedrag in mindering worden gebracht van het budget voor ontwikkelingshulp. Bovendien besteedt de EU sommige schijven van het budget voor ontwikkelingshulp aan het uitbouwen van deze (anti)migratiepolitiek. In Niger bijvoorbeeld, het armste land ter wereld, werd aan president Issoufou 50 miljoen euro extra toegezegd als hij erin slaagt de “onwettige” migratie in toom te houden.

In plaats van de dieperliggende oorzaken van de migratie aan te pakken, kiest de EU voor een meer repressieve aanpak, met alle moordende gevolgen voor de migranten vandien. Al dat geld zou veel effectiever kunnen worden aangewend. Bijvoorbeeld voor het openen van legale pistes voor migratie en de ondersteuning van ontwikkelingsprojecten die de Afrikanen toelaten een fatsoenlijk leven te leiden.

Dit artikel werd gepubliceerd in het maandblad Solidair van september 2017


G3W voert samen met 11.11.11 campagne voor een rechtvaardig migratiebeleid

Wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog, vervolging, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering... Oorzaken waar wij elke dag aan werken.  Wij vragen daarom een rechtvaardig migratiebeleid dat de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en legalemigratieroutes aanbiedt. Een beleid dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal, een beleid dat verbindt.

Meer weten over de campagne? Ga naar #AllemaalMensen

1466 keer gelezen