04/12/18

Filipijnen: “Vertrouwen op de kracht van de mensen en gemeenschap”

Mensenrechtenactivisten in de Filipijnen kregen het hard te verduren in 2018. De oorlog tegen drugs die de regering voert, heeft geleid tot een klimaat van straffeloosheid en de schending van basisrechten. Onze partner Karapatan, een Filipijnse mensenrechtenorganisatie, helpt slachtoffers van mensenrechtenschendingen maar wordt ook zelf geviseerd.

“In de oorlog tegen drugs vielen al vele onschuldige doden en waren er tal van bedenkelijke arrestaties”, aldus Tinay Palabay, secretaris-generaal bij onze partner Karapatan. “Bovendien wordt het steeds moeilijker om een klacht neer te leggen en gerechtigheid te verkrijgen in lokale gerechtshoven, de mensenrechtencommissie, het parlement of andere plaatsen waar schendingen behandeld worden.”

Mensenrechtenverdedigers zoals die van Karapatan worden zelf vaker het doelwit. Elisa Badayos en Mariam Acob, twee medewerksters van Karapatan, werden in de voorbije twee jaar gedood. Anderen worden valselijk beschuldigd van criminele feiten.

Tinay: “In 2019 zullen de uitdagingen nog groter zijn, maar als deel van de grotere sociale beweging zetten we onze strijd voort onder het motto 'hoop doet leven'. En hoop is er, zeker als we vertrouwen op de kracht van de mensen en gemeenschappen aan de basis”.

Voor 2019 plant Karapatan campagnes tegen buitengerechtelijke executies en illegale arrestaties. Daarnaast blijven ze ook inzetten op capaciteitsversterking van mensenrechtenverdedigers en gemeenschappen en lobbywerk om mensenrechtenverdedigers te beschermen en in te gaan tegen wetten die een inbreuk plegen op mensenrechten.

Karapatan wil ook meer inzetten op internationale campagnes om de aanvallen op het Filipijnse volk te stoppen. En reken er maar op dat we hen daarin zullen steunen!

1159 keer gelezen