16/10/12

Hoe het leven van een kind te redden

Bij Etoile du Sud (EDS), Katanga, partner van G3W beperken we ons niet tot het recht op gezondheid en de rechten van de vrouw.

De vormingen georganiseerd door de EDS houden ook een praktisch aspect in over de hulptechnieken die van levensbelang kunnen zijn voor alle huismoeders en hun kinderen.

Niemand zal de belangrijke rol ontkennen die elke “vrouw aan de haard” speelt. En wanneer we erin slagen hun elementaire eerstehulptechnieken aan te leren, zal dat deze vrouwen in staat te stellen om het leven van kinderen te redden, zelfs zonder dat ze een dokter moeten raadplegen.

Stéphanie Bertijn, lid van intal, is vrijwilliger geworden bij EDS in Lubumbashi, dankzij de vorming tot hulpverleenster die zij kreeg bij het Belgische Rode Kruis. Zij maakte gebruik van haar verblijf als onderwijzeres aan de Belgische school in Lubumbashi om de mama’s van EDS in Katanga haar kennis van eerste hulpverlening bij te brengen. Tot december 2012 zal zij elke namiddag van 15h tot 17h vorming geven aan de moeders van Katanga. Stéphanie deed deze vruchtbare ervaring op met de vrouwen van de organisatie GABRIELA op de Filippijnen.

Er werd dus een klein vormingsproject op poten gezet, met als doel deze vrouwen zelf op te leiden om EHBO-training te geven. Momenteel volgen er al tien moeders van het dorp Katuba effectief les. Ze leren er hulptechnieken die aangewend kunnen worden als de kinderen (en zelfs volwassenen) vallen, neusbloedingen hebben of zelfs een ander ongeluk. Deze opleiding zal ook gegeven worden aan de moeders van de wijken Luapula, Bel Air en Kigoma. Volgens het programma volstaan vier lesbijeenkomsten per uitgekozen wijk. Het initiatief wordt meer dan enthousiast onthaald door de vrouwen van Katuba, en ook de vrouwen van het dorp Rwashi hebben te kennen gegeven graag een opleiding te volgen en zelfs meteen lid te worden van de EDS.

Met dank aan Monique Spithoven voor de vertaling.

7873 keer gelezen