14/12/15

Video over vrijhandel en gezondheid: win-win?

Als het grootste handelsblok in de wereld, heeft de EU sterke interesse in de markten van ontwikkelingslanden. Ze verkondigt dat vrijhandelsakkoorden win-win zijn: goed voor iedereen. Maar klopt dit wel?
Ontdek de impact van vrijhandelsakkoorden op de gezondheid

Bekijk de video

 

Vrijhandel: in wiens belang?

Vrijhandelsakkoorden leiden tot een steeds verdergaande commercialisering van alle sectoren van de economie. Zo krijgen private bedrijven steeds meer ruimte binnen publieke besluitvorming. De belangen van bedrijven zijn echter geheel tegenstrijdig aan de belangen van de bevolking. Bedrijven zijn er op uit om meer winst te maken. Het publieke belang daarentegen vraagt dat producten en diensten toegankelijk zijn, ongeacht je financiële toestand. Gezondheids-, arbeids- en milieunormen komen zo onder druk te staan.

Vrijhandel wordt gepropageerd als voorwaarde voor economische ontwikkeling; zogenaamd 'nodig' om welvaart en gezondheid te creëren. Echter, gecommercialiseerde gezondheidszorg schept ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg en vergroot de ongelijkheid. De logica van de markt wint van het openbare belang.

De werkgroep Noord-Zuid van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit en de werkgroep Sociale Determinanten van Gezondheid van Be-cause Health lanceren dit filmpje om het brede publiek en politici te sensibiliseren over de negatieve impact van vrijhandelsakkoorden. G3W is lid van beide platformen. We vragen dat de Europese Unie zich onthoudt van het ondersteunen van privatiseringsagenda's en commercialisering in de gezondheidssector.

Gloeiend actueel

Het debat rond vrijhandel is gloeiend actueel nu verdragen zoals TTIP meer en meer worden bekritiseerd door een groeiende brede maatschappelijke beweging. Op 4 december werd nog het vrijhandelsakkoord tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds geratificeerd in het federaal parlement, ondanks jarenlang protest van boerenorganisaties, dokters, vakbonden en milieuactivisten. G3W en intal trokken toen naar het parlement om de politici hierover aan de tand te voelen. Lees hier het verslag.

Help mee toekomstige vrijhandelsverdragen tegen te houden, en deel onze video!

Version français English version Nederlandse versie

Meer uit dossier Toegang tot gezondheidszorg

11/10/16

Op 20 september waren er acties in Brussel tegen de vrijhandelsakkoorden tussen Europa en de VS en Canada.

06/07/16
Na de mobilisatie van de leerkrachten begin dit jaar, is het vandaag de Palestijnse bevolking die de straat opgaat om haar ongenoegen te uiten over het sociale zekerheidsbeleid van de Palestijnse Auto
02/06/16
De EU onderhandelt met de Filipijnen over een nieuw vrijhandelsakkoord. Dat we dit slechts 'per ongeluk' te weten kwamen, getuigt alvast van weinig goeds...
22/04/16
De internationale handelsregels bepalen in grote mate het binnenlands beleid. In deze paper nemen we ze onder de loep en onderzoeken hun impact op gezondheid.
09/05/16
health not for sale
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet echt worden hervormd, vindt de People's Health Movement waar G3W deel van uitmaakt.
07/04/16
still uit video Cuba-Filipijnen
Op Wereldgezondheidsdag stond beleidsmedewerker Julie Steendam van G3W (in een artikel in de Knack) stil bij het feit dat net de meest kwetsbare mensen de minste middelen hebben voor een degelijke gez
07/04/16
Vind jij de 10 verschillen? Cuba en de Filipijnen: twee ontwikkelingslanden en toch zo'n groot verschil in het gezondheidssysteem. Hoe verklaar je dat?
26/01/16
PHM activists preparing WHO-meeting Geneva

Indrukken uit Genève van G3W-collega Julie Steendam. Ze woont daar momenteel de vergaderingen bij van het uitvoerend orgaan van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN.

14/12/15
screenshot video
Als het grootste handelsblok in de wereld, heeft de EU sterke interesse in de markten van ontwikkelingslanden. Ze verkondigt dat vrijhandelsakkoorden win-win zijn: goed voor iedereen.
18/11/15
Linda
Linda Mashingaidze-Shuro is regiocoördinatrice Afrika voor de People's Health Movement en legt in dit filmpje uit waarom we voor sociale bescherming moeten strijden.
12/11/15
Het Belgische middenveld onder de koepel van 11.11.11. roept op voor Sociale Bescherming voor iedereen, wereldwijd.
05/11/15
Foto: Reuters, 11.11.11.

Drie vierde van de wereldbevolking heeft onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Maar wat betekent dat?

27/10/15
Geheel rechts: Linda Mashingaidze-Shuro
Linda Mashingaidze-Shuro, Zuid-Afrikaans gezondheidsactiviste, was een week te gast bij G3W. Tijd genoeg voor een boeiend gesprek over haar visie op sociale bescherming.
19/09/14

Na 50 jaar universele gezondheidszorg op Cuba zijn experten het erover eens dat de meeste Cubanen toegang hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg.

20/08/14
In september neemt Europa opnieuw plaats aan de onderhandelingstafel voor een verregaand handel- en investeringsakkoord in diensten, genaamd "TISA".
29/07/14
foto: Corporate Europe Observatory
Europa volgt in ontwikkelingslanden een agenda van privatisering van diensten, ook al vergroot dit de ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg.
16/07/14
Na 50 jaar universele gezondheidszorg hebben de meeste Cubanen toegang tot een kwalitatieve gezondheidszorg. De levensverwachting in Cuba is 78 jaar, net onder het gemiddelde in de VS.
17/06/14
Vandaag bevallen in de Filipijnen nog steeds 28 vrouwen op 100 zonder enige hulp, een situatie die een schrijnend gebrek aan toegang tot gezondheidszorg toont.
6598 keer gelezen