19/09/14

Palestijnse civiele samenleving vraagt Catherine Ashton om het EU-associatieverdrag met Israël op te schorten

In een brief aan Catherine Ashton, de Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU, roepen Palestijnse organisaties de EU op om haar associatieverdrag met Israel op te schorten.

PDF

Bezet Palestina – 18 September 2014

Geachte barones Ashton,

Het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat het buitenlands beleid van de EU gebaseerd moet zijn op de principes van de democratie, het recht, de universele toepassing van de mensenrechten, de principes van gelijkheid en solidariteit en respect voor het VN-Charter en het internationaal recht.

Daarom vragen wij, de ondertekenende Palestijnse organisaties, dat de EU vasthoudt aan de letter en de geest van het VEU door stappen te ondernemen die er toe bijdragen dat Israël verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn recente oorlogsmisdaden in Gaza en voor de andere schendingen van het internationaal recht en de Palestijnse mensenrechten.

Wij vragen u in het bijzonder om stappen te ondernemen om de stilzwijgende instemming van de EU met de Israëlische schending van de mensenrechten en het international recht te stoppen. U kan dit doen door het EU-Israëlisch associatieverdrag op te schorten en een Europees militair embargo in te stellen tot Israël het international recht respecteert.

Op het moment van schrijven zijn in Gaza meer dan 2100 Palestijnen gedood en meer dan 10000 Palestijnen, hoofdzakelijk burgers, zijn gewond geraakt in wat één van Israëls bloedigste slachtingen ooit is. VN officials, Palestijnse organisaties en internationale NGO’s waaronder Amnesty International beschuldigen Israël ervan opzettelijk burgers en openbare infrastructuur, waaronder ook scholen en hospitalen, als doelwit te gebruiken en ook andere oorlogsmisdaden en schendingen van het internationale recht te begaan. Meer dan 300.000 mensen zijn gevlucht. De Dahiyadoctrine die door het Israëlische leger werd aangenomen, stelt dat het aanvallen van openbare infrastructuur en het laten lijden van burgers een “effectieve” militaire strategie is.

De Raad Buitenlandse Zaken van de EU heeft gewaarschuwd voor een “desastreuze humanitaire situatie” in Gaza. Laat het duidelijk zijn dat deze ramp het directe gevolg is van de Israëlische agressie en van de schendingen van het internationaal recht.

De wereld is verenigd in haar afwijzing van het Israëlische bloedbad in Gaza. Honderdduizenden mensen zijn de straten opgetrokken in wat aartsbisschop Desmond Tutu omschrijft als de grootste mobilisatie voor één zaak sinds de val van de apartheid in Zuid-Afrika. Politieke partijen en burgerbewegingen over heel Europa hebben opgeroepen tot acties om Israël verantwoordelijkheid te houden. Het feit dat de EU geen noemenswaardige druk uitoefent op Israël om het verantwoordelijk te houden voor haar daden, is niet in lijn met de democratische verzuchtingen van de Europese bevolking.

Israël schendt nu ook steeds meer het internationaal recht op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, waar het honderden Palestijnen aanhoudt, nachtelijke raids uitvoert en betogingen met geweld neerslaat. Hierbij komen tientallen Palestijnen om het leven.

Het is de overtuiging van de Palestijnse burgerbeweging dat de EU op twee manieren bijdraagt aan de straffeloosheid van Israël als het het internationaal recht schendt.

Ten eerste de voorzetting van het associatieverdrag tussen de EU en Israël, ondanks het feit dat Israël duidelijk artikel 2, dat stelt dat beide partijen de mensenrechten en de democratische principes moeten respecteren, schendt. Dit is een duidelijke boodschap aan Israël dat het bloedbad dat het aanricht onder de Palestijnen, aanvaard wordt en geen betekenisvolle impact heeft op zijn relaties met de EU.

Dat Israël nog altijd een bevoordeelde toegang heeft tot de Europese markten en de programma’s van de EU, terwijl het het internationaal recht zo flagrant overtreedt, is een smet op de reputatie van de EU.

Het niet opschorten van het associatieverdrag is een vorm van politieke steun aan het voortdurende schenden van het internationaal recht door Israël. Dit lijkt helemaal niet in lijn met de politiek van de EU om andere staten, zoals Rusland en Sri Lanka, wel verantwoordelijk te stellen voor hun daden.

Het associatieverdrag geeft ook directe steun aan de schending van het internationaal recht door Israël, door onder andere geld te geven aan Israëlische militaire bedrijven en universiteiten en andere instellingen die een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van de technologie en methodologie die Israël gebruikt bij de bezetting en onderdrukking van het Palestijnse volk.

De voortdurende weigering van Israël om op te houden met haar zware schendingen van het internationaal recht, waaronder de oorlogsmisdaden in Gaza, om geen land meer te veroveren, om zijn politiek van gedwongen volkstransfers niet te stoppen en om het Palestijnse recht op zelfbeschikking te weigeren, maken de opschorting van het associatieverdrag tot een noodzakelijk en proportioneel antwoord.

Ten tweede leidt de grote wapenhandel en militaire samenwerking tussen Israël en lidstaten van de EU ertoe dat Israël toegang heeft tot de materiële en politieke steun die het nodig heeft om haar bloedbaden op de Palestijnen en haar schendingen van het internationaal recht uit te voeren. In de periode tussen 2005 en 2009 hebben de EU- landen licenties gegeven voor wapenexport naar Israël ter waarde van 7,47 miljard euro. In 2012 bedroeg de waarde van de wapenexport van de EU naar Israël 613 miljoen euro, 290% meer dan het jaar ervoor. Deze groeiende wapenhandel vergroot de Europese hulp en medeplichtigheid aan de zware schendingen van het internationaal recht door Israël.

De EU heeft vaak de nederzettingenpolitiek van Israël, het disproportioneel gebruik van militaire middelen en sommige andere schendingen van het internationaal recht bekritiseerd. De recente stappen die ondernomen zijn om de Europese erkenning van de Israëlische soevereiniteit in de bezette Palestijnse gebieden terug te schroeven, worden verwelkomd. Maar die stappen zijn zeer zwak als ze vergeleken worden met de schaal waarop Israël het internationaal recht schendt en het verlies van mensenlevens dat daaruit voortvloeit. Zoals het recentste Israëlische bloedbad in Gaza aantoont, leidt het feit dat de EU en andere westerse machten Israël niet op dezelfde voet behandelen als andere landen die systematisch het internationaal recht schenden en oorlogsmisdaden begaan, ertoe dat Israël ongestraft kan handelen.

De Israëlische oorlogsmisdaden en de sabotage van elke poging om tot een rechtvaardige vrede te komen die gebaseerd is op VN-resoluties moeten leiden tot effectieve en substantiële, en geen cosmetische, gevolgen. Wij roepen u op om snel stappen te ondernemen om het associatieverdrag tussen de EU en Israël op te schorten en om een uitgebreid militair embargo tegen Israël in te stellen.

De Palestijnse burgerbeweging vraagt vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. De EU kan geen positieve rol spelen in de ondersteuning van onze rechten zolang het haar steun aan Israëlische bloedbaden en oorlogsmisdaden niet stoptzet.

Met vriendelijke groeten,

 

Rifat Kassis

Defence for Children International – Palestine Section (DCI-Palestine)

Raji Sourani

Palestinian Center for Human Rights

Issam Arouri

Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center

Suzan Zarour

Center for Defense of Liberties and Civil Rights « Hurriyyat »

Coalition for Jerusalem

Fuad Nassar

Association for Development Studies

Hasib Nashashibi

Ensan Center for Democracy & Human Rights

Nassar Ibrahim

Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Advocacy Initiative (OPGAI)

Nidal al-Azza

Badil Resource Center for Residency and Refugee Rights

Jamal Talab AlAmleh

Land Research Center Jerusalem

Nidal Abu Zuluf

Joint Advocacy Initiative of the EJ-YMCA and YWCA-Palestine

Rami Kassis

Alternative Tourism Group

Imad Temiza

Palestinian Postal services workers union – (PPSWU)

Saqer Nazzal

Palestinian Professional Associations

Mohammad Arqawi

General Union of Palestinian Workers

Aziz M. Al-Assa

Patient’s Friends Society-Bethlehem

Mohammad Elias

National Committee for Popular Resistance

Bashir Al-Sissi

Palestinian General Federation of Trade Unions-Gaza (PGFTU)

Mohsen Aburamadan

Chairman, PNGO steering committee in Gaza

Khitam Saafin

Union of Palestinian Women’s Committees

Nasfat Khofash

Palestine National Institute for NGOs

Jamal Juma

Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign (STW)

Shatha Odeh

Health Work Committees

Nassar Ibrahim

Alternative Information Center (AIC)

 

5803 keer gelezen