08/08/19

Partnerontmoeting in Senegal: Laten we het over onze rechten hebben!

In april brachten Viva Salud, KIYO en Solidagro hun partnerorganisaties uit Marokko, Mali, Burkina Faso, Senegal, DR Congo en Burundi in Senegal bijeen om ideeën uit te wisselen over hun strategie en goede ervaringen om op te komen voor ieders rechten.

De ontmoeting begon met een uitwisseling over de specifieke kenmerken van onze aanpak die gebaseerd is op de rechtenbenadering via ervaringen uit het veld. De partners uit elk land presenteerden de pijlers die voor hen het belangrijkst zijn.

Spreken over rechten, niet over noden

Het feit dat we spreken over rechten en niet over noden vormt de eerste pijler. Als we de kloof willen dichten via dienstverlening aan de bevolking, pakken we de oorzaken ervan niet op een duurzame manier aan. We willen dat mensen hun rechten opeisen en zich niet langer slachtoffer voelen. Oscar uit Burundi (van JJB, partner van KIYO) vertelde ons dat na een workshop die ze gaven over kinderrechten, leden van kinder- en jeugdclubs gemeenschappelijke platforms hebben opgericht in hun werkgebied om kinderrechtenkwesties aan te pakken en beslissingen rond kinderrechten te beïnvloeden. Ze voelen zich niet langer passief slachtoffer en zijn niet langer afwachtend in hun situatie.

De oorzaken aanpakken, niet de symptomen

Het belang van een goede analyse van de situatie is een tweede pijler. We moeten de tijd nemen om de onderliggende oorzaken van schendingen van rechten te analyseren, zodat we niet enkel de symptomen aanpakken. Fatimata uit Burkina Faso (ASK, partner van Solidagro) beschreef de moeilijkheden en de lessen die de mensen waarmee ze werken hebben geleerd door de hele keten van oorzaken te analyseren, net als alle actoren (zowel rechthebbenden als plichtsdragers) die betrokken zijn in de beveiliging van marktplaatsen.

Ons richten tot plichtsdragers

De rol van de staat en die van de 'plichtsdragers' in het algemeen is onze derde pijler. Het is belangrijk ons te richten tot diegenen die de plicht hebben om de rechten van de bevolking te garanderen. Dat is wat mevrouw Ouafaa van Karama (organisatie voor de ontwikkeling van de Marokkaanse vrouw en partner van KIYO) ons vertelde. Ze vertelde over hun bewustmakingscampagne om de erkenning van Marokkaanse kinderen, vooral van buitenechtelijke kinderen, te bevorderen.

Van overleg tot protest

En tot slot de laatste pijler, empowerment als een instrument voor mobilisatie. In deze context presenteerde Deo van CODIC in DR Congo (partner van Viva Salud) ons de campagne “Water is leven” en het empowermentproces met de bevolking: 1) Raadpleging: debatten in de gemeenschap over geïdentificeerde problemen, 2) Belangenbehartiging: voorstellen van oplossingen en 3) Verdediging en protest.

Eén aanpak en meerdere thema's

Elke organisatie heeft expertise in een specifiek thema – het recht op gezondheid voor Viva Salud, kinderrechten voor KIYO en het recht op voedsel voor Solidagro – en dus namen we de tijd om deze drie rechten beter te leren kennen. Francelline uit Burkina Faso (Pag-La-Yiri, partner van Solidagro) vertelde ons over de rechten van het kind: “Misschien passen we de rechtenbenadering toe, maar denken we er niet zo over na.” En dat is precies wat we wilden benadrukken: alles wat de partners ondernemen moeten we meer delen en bekend maken.

We hebben ook ideeën uitgewisseld over hoe we gender beter in ons werk kunnen integreren. Dankzij Safoura van het lokale kantoor van Solidagro in Burkina Faso konden we ervaringen en goede praktijken uitwisselen en nadenken hoe we acties voor gendergelijkheid beter kunnen implementeren.

Solidagro en de agro-ecologische beweging in Senegal

Dankzij de partnerontmoeting konden we de partners van Solidagro en de mensen waarmee ze werken bezoeken. We gingen naar de Federatie van Vrouwen van Toubacouta die ons vertelden hoe ze zich organiseerden en welke impact het partnerschap met Solidagro had op de verbetering van hun levensomstandigheden.

Vrouwen die vroeger enkel voor hun stuk grond zorgden met schaarse middelen zijn nu verenigd en worden door hun gemeenschap erkend als een belangrijke speler. Dankzij de steun van Solidagro hebben zij nu een gebouw waar ze elkaar ontmoeten en hun producten opslaan. Ze volgen ook opleidingen om hun federatie beter te beheren en hun land te bewerken volgens een agro-ecologisch model.

We kregen eveneens de kans om kennis te maken met vier prominente experts uit de agro-ecologische beweging in Senegal, waardoor we de uitdagingen van de landbouwecologie, en de landbouwzaden in het bijzonder, beter konden begrijpen. Die zaden worden, ondanks de vele voordelen (aangepast aan de plaatselijke omstandigheden, bestand tegen droogte, ziekten en parasieten, met een hoge voedingswaarde, …), niet aanvaard door het officiële systeem in Senegal. Onder druk van de agro-industrie geeft de staat de voorkeur aan industriële variëteiten, ondanks het feit dat Senegal een internationaal verdrag (TIRPAA) heeft ondertekend dat de bescherming en het gebruik van de landbouwzaden garandeert.

Thematische evaluatie

Deze ontmoeting was mogelijk in het kader van de tussentijdse evaluatie van een vijfjarenprogramma (2017-2021) dat we met Solidagro en KIYO uitvoeren. In deze evaluatie stond de samenhang van onze aanpak in dit programma centraal. Na een uitwisseling over de ervaring in 6 Afrikaanse landen blijkt onze op rechten gebaseerde aanpak bijzonder coherent om ons doel zo effectief mogelijk te bereiken: allen samen opkomen voor ieders rechten!

De bijeenkomst maakte deel uit van een evaluatieproces met externe en gekruiste evaluaties van landen waarin de drie organisaties actief zijn. De externe evaluaties worden uitgevoerd door een extern evaluatiebureau, C-lever.org. De gekruiste evaluaties worden georganiseerd door een medewerker van een van de organisaties in ons gezamenlijk programma. Die persoon bezoekt dan een land waar een van de andere twee organisaties actief is. Zo kunnen we met de evaluatie zaken leren van iemand die het programma en de interne doelstellingen begrijpt en van een externe expert leren hoe we een project kunnen evalueren en de juiste vragen kunnen stellen.

1749 keer gelezen