09/12/11

Regering Di Rupo: 3 jaar langer in Afghanistan, 600 miljoen euro minder voor het Zuiden

Het defensie- en ontwikkelingsbeleid van de nieuwe regering heeft een paar onprettige verrassingen in petto.

 

Op vlak van defensie gaat het om 'meer van hetzelfde'. Pieter De Crem, de oude/nieuwe minister van Defensie, vertelde de koning bij zijn eedaflegging dat “België een betrouwbare partner is”. Partner van wié, dat vergat hij te vermelden, wegens te evident: van De Crem's geliefde Verenigde Staten natuurlijk, in het kader van zijn al even geliefde Navo.

Volgens het regeerakkoord mag Crembo de “globale ambitie van ons leger voor de inzet van operaties in het buitenland” invullen, “onder auspiciën van de VN, de EU en de Navo”. Een parlementaire goedkeuring van militaire interventies in het buitenland blijft overbodig. Het parlement zal enkel worden “geïnformeerd” en “betrokken bij de follow-up”. De regering besliste alvast dat de Belgische troepen nog drie jaar langer in Afghanistan blijven, met “een definitieve terugtrekking ten laatste in 2014”. Of het een volledige terugtrekking wordt valt nog te bezien, want het het akkoord sluit een verder aanwezigheid ter plaatse niet uit, “om de heropbouw te ondersteunen”.

 

De regering Di Rupo wil drastisch besparen, maar besnoeit nauwelijks op defensie: 15 miljoen euro in 2012, 25 miljoen in 2013 en 35 miljoen in 2014. De oorlog in Afghanistan kost momenteel minstens 109 miljoen euro per jaar aan België. De Franstalige vredeskoepel CNAPD stelt voor om “te besparen op deze dodelijke en contraproductieve campagne” en eist dat “België zijn huidige en mogelijke toekomstige deelname aan militaire campagnes stopzet”.1
In het regeerakkoord staat een vage intentieverklaring over nucleaire ontwapening, maar een engagement voor de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel ontbreekt. Daar en elders zijn nochtans extra besparingen op defensie mogelijk, vindt het CNAPD: “Laten we besparen om de enorme kost van het onderhoud (en binnenkort van de upgrade) van de kernwapen die in België liggen opgeslagen! Laten we besparen op het antirakettenschild dat de Navo aan het installeren is in Europa!”2

Ontwikkelingssamenwerking: min 10%

0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen: dat is sinds 2010 de wettelijk vastgelegde doelstelling voor het budget ontwikkelingssamenwerking. In 2010 en 2011 werd dit al niet gehaald, en onder Di Rupo zijn we nog verder van huis: hij legt immers een bevriezing van de middelen voor ontwikkelingssamenwerking op. Dat betekent een minder-uitgave voor het Zuiden van 145 miljoen euro in 2012 en in 2013, en van liefst 310 miljoen euro in 2014, voor een totale besparing van 600 miljoen euro3. Di Rupo snoeit dus acht keer meer in ontwikkelingssamenwerking dan in de militaire uitgaven!
Volgens het CNCD/Opération 11.11.11 “betekent de bevriezing van de groei van de budgetten voor 2012 en 2013 een verlaging met 10% van de Belgische ontwikkelingshulp tussen 2010 en 2012”4. En 11.11.11 stelt droog vast dat de regering “de wet niet toepast” en spreekt van “opnieuw een zeer reële besparing voor de armsten in deze wereld”5.
 

 

6470 keer gelezen