28/09/07

Samen actief werken rond preventie in Cuba

Cuba heeft een uitstekend uitgebouwd gezondheidssysteem, dat wereldwijd erkend wordt.

Cuba heeft een uitstekend uitgebouwd gezondheidssysteem, dat wereldwijd erkend wordt. De belangrijkste doodsoorzaken in Cuba zijn dezelfde als bij ons: aandoeningen van hart- en bloedvaten, kanker, diabetes, cholesterol, tabaksverslaving ... terwijl de gemiddelde Cubaan ook steeds ouder (77 jaar) wordt.

 

Cuba heeft een uitstekend uitgebouwd gezondheidssysteem, dat wereldwijd erkend wordt. De belangrijkste doodsoorzaken in het Cuba van vandaag zijn dezelfde als bij ons: aandoeningen van hart- en bloedvaten, kanker, diabetes, cholesterol, tabaksverslaving,... Intussen wordt de gemiddelde Cubaan ook steeds ouder (77 jaar). Dr. Mariano Bonet, directeur bij het INHEM te Havanna (de partner van Geneeskunde voor de Derde Wereld in Cuba), deed de nogal straffe uitspraak “Cubanen worden arm geboren, maar sterven als rijken”. Daarmee bedoelde hij natuurlijk dat ze sterven aan ziekten zoals de ‘rijken’ in het Westen, terwijl Cuba eigenlijk nog steeds een arm derdewereldland is. Je zou kunnen stellen dat ook in Cuba het thema ‘vergrijzing’ aan de orde is. Geconfronteerd met dit gegeven zijn trachten de Cubanen de oudjes zo gezond mogelijk te houden. Dat betekent natuurlijk ook: al van jongsaf de mensen goede leefgewoonten bij te brengen. Preventief te werk gaan dus!

Het is precies rond preventie dat Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3w) drie gezondheidsprojecten ondersteunt in Cuba: in Centro Havana, Cienfuegos en Yaguajay. In die projecten is er aandacht voor drie punten: de bijkomende vorming van dokters en verplegend personeel rond thema’s van preventie, het voorlichten van de wijkbewoners rond preventie door middel van ludieke en creatieve activiteiten in de wijk, en tot slot de verbetering van de infrastructuur en uitrusting van de dokterspraktijken en wijkkliniekjes.

De wijkbewoners worden actief betrokken bij het project. Samen met groepen zoals de CDR ‘s (Comité de Defensa de la Revolución), de FMC (Federación de Mujeres Cubanas, de vrouwenbond dus), ‘circulos de abuelos’ (bejaardenkringen) en de ‘promotores de salud’ (gezondheidspromotoren) wordt verschillende keren per jaar een Feria de Salud georganiseerd in de wijk, een ‘gezondheidsmarkt’. Aan tal van tafeltjes wordt informatie gegeven over overgewicht, alcoholisme,… en wat daaraan te doen. De vrouwen van de FMC bijvoorbeeld bereiden maaltijden voor op basis van veel fruit en groenten, die iedereen dan eens kan proeven. De Cubanen eten normaal gezien niet zo veel groenten maar eerder ‘arroz con frijoles’ (rijst met bonen), brood, aardappelen, gefrituurde bananen,… De bevolking nieuwe eetgewoonten aanleren op deze manier is dus wel een goed initiatief. De ‘promotores de salud Tun Tun’ zijn jongeren van 8 à 10 jaar die goed geïnformeerd zijn over de gevaren van het roken. Ze gaan op ronde en kloppen aan bij elk huis. Ze vragen of er iemand rookt en indien dat zo is, geven zij uitleg. Iedereen, jong en oud, wordt bij deze Feria de Salud betrokken.

Beter voorkomen dan genezen is het motto, en alle mensen daarbij waarderen en laten participeren, jong en oud. Misschien zou onze Belgische regering voor het vergrijzingsdebat wel eens een lesje van de Cubanen kunnen leren!

6795 keer gelezen