12/03/19

System Change not Climate Change!

In België komen scholieren en studenten wekelijks in grote aantallen op straat om een sterk klimaatplan te vragen van de politiek. Geprikkeld door de internationale impact van de "Youth for Climate" beweging staat de jonge generatie op de eerste rij om zelf actie te ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken.
We moeten samenwerken en de grondstoffen van de aarde delen, Greta Thunberg

Een gelegenheid om de oorzaken en gevolgen van de opwarming van de aarde in herinnering te brengen en de ontoereikende maatregelen van beleid dat vaak de economische belangen boven de bescherming van de planeet stelt, aan de kaak te stellen.

Gevolgen al zichtbaar

Zoals we weten zijn de gevolgen van deze klimaatverandering nu al zichtbaar: een stijging van de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak en op oceaanniveau, een afname van de biodiversiteit, een afname van de landbouwopbrengsten en ook een toename van de frequentie en intensiteit van natuurrampen.

Dit is slechts het topje van de ijsberg. Sterker nog, deze verschijnselen zelf hebben gevolgen die de samenleving waarin wij leven zwaarder treffen: Toename van de armoede en het aantal klimaatvluchtelingen. Er zullen naar verwachting nieuwe conflicten over het bezit van hulpbronnen uitbreken, om nog maar te zwijgen van de verslechtering van de algemene gezondheidstoestand van de bevolking.

Beleid in dienst van economische belangen?

Broeikasgassen, die in principe natuurlijk zijn en een levensvatbare temperatuur op aarde in stand houden, zijn uit evenwicht door menselijke activiteiten. Door hun overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen zijn multinationals grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. En ons economisch systeem, dat vooral gebaseerd is op concurrentie, marktliberalisering en een kortetermijnvisie, doet er niets tegenaan. Veel maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering worden genomen in een besluitvormingsproces waarover wij als burgers geen enkele invloed hebben. De macht die multinationals krijgen door middel van vrijhandelsovereenkomsten vermindert de soevereiniteit van staten aanzienlijk en verhindert een overheidsbeleid ten gunste van het milieu.

De doelstellingen zijn echter duidelijk: de opwarming van de aarde zoveel mogelijk beperken tot 1,5°C door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en koolstofneutraliteit te bereiken, d.w.z. een evenwicht tussen menselijke broeikasgasemissies en de absorptie ervan tegen 2050. Voor het IPCC "zijn radicale en snelle transformaties nodig op alle gebieden van onze samenleving. Deze veranderingen zijn qua omvang ongezien. ». Het gaat hier om een noodsituatie die de Belgische politieke klasse in haar beslissingen kennelijk niet heeft afgewogen.

Een kwestie van politieke keuze!

De goede leerling in de strijd tegen de opwarming van de aarde is Cuba. Daar domineert de politiek de economie en niet andersom. En dat maakt het mogelijk om een strikt milieubeleid te voeren. Cuba is een van de meest duurzame landen ter wereld. Daarnaast heeft de Cubaanse regering ook een ambitieus 100-jarig klimaatplan ontwikkeld onder de naam "Tarea Vida". Het omvat vijf strategische acties en elf taken gericht op het tegengaan van de effecten van klimaatverandering in kwetsbare gebieden. Een van de taken is het vergroten van het bewustzijn over dit onderwerp om de steun van iedereen te krijgen en wordt uitgevoerd door een van onze partners in Cuba: het Felix Varela Centrum. De Cubaanse staat heeft begrepen dat de klimaatverandering een probleem is dat niet op korte termijn kan worden opgelost en een zaak van iedereen is.

Er is nog tijd om de planeet en onze toekomst te redden, maar om dat te doen moeten we druk blijven uitoefenen op politici om maatregelen te nemen om de uitdagingen het hoofd te bieden. De druk van de straat moet worden gehandhaafd totdat het zo is!

Viva Salud is al lange tijd betrokken bij de strijd voor het klimaat, deze gebeurtenissen stellen ons in staat om de publicaties, tools en spelletjes in de kijker te zetten die we hebben ontwikkeld om de kwestie te begrijpen:

                    Paper                                           Dossier

 

      Interactieve vormingsmodule                                        Spel

 

 

Met dank aan Céline Uwifashije, stagiaire bij Viva Salud, voor het schrijven van dit artikel.

 

1092 keer gelezen