11/04/12

Voedsel en biobrandstoffen

Momenteel wordt slechts de helft van 's werelds graanproductie rechtstreeks aangewend voor menselijke consumptie. Enerzijds worden landbouwproducten meer en meer gebruikt voor dierenvoeding. Vleesproductie is echter zeer inefficiënt.
The effect of transforming hundreds and hundreds of thousands of tons of maize, of wheat, of beans, of palm oil, into agricultural fuel is absolutely catastrophic for the hungry people. So it's a crime against humanity. (Jean Ziegler, ex-VN Rapporteur)

Om één kilogram vlees te produceren is er tot 16 kilogram graan nodig en er is 11 keer meer fossiele brandstoffen nodig om 1 calorie aan dierlijke eiwitten te produceren dan om plantaardige eiwitten te maken.

De vleesconsumptie neemt al verschillende decennia gestaag toe maar een recente oorzaak voor de huidige voedselcrisis is de recente toename van landconversie voor biobrandstoffen. Maïs, soja, palmolie etc. worden massaal aangeplant om er brandstof van te maken. Voor Europa en de Verenigde Staten is dat een strategie om minder afhankelijk te worden van aardolie. De stijgende olieprijzen en het besef dat de aardolievoorraden over enkele tientallen jaren uitgeput zullen zijn, hebben deze biobrandstoffen extra aantrekkelijk gemaakt.

De Verenigde Staten en Brazilië zijn de belangrijkste producenten van bio-ethanol. In de Verenigde Staten wordt bijna een derde van de maïs verwerkt tot ethanol. Naast maïs is ook suikerriet een belangrijke bron van bioethanol. Biodiesel is dan weer voor een groot deel een Europese aangelegenheid. Duitsland en Frankrijk staan in voor twee derde van de wereldproductie. De Europese Unie wil dat biobrandstoffen tegen 2020 instaan voor 10% van de energiebehoeften.

De grootschalige productie van biobrandstoffen betekent echter een verdere verschraling van de biodiversiteit. Bovendien wordt een verdere stijging van de voedselprijzen verwacht. Dat speelt in het voordeel van de grote voedselproducenten maar arme, landloze boeren en arme stedelingen trekken alweer aan het kortste eind.

 

Foto: IFRC on Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Meer uit dossier Voedselsoevereiniteit

11/04/12
Kort na de dekolonisatie, zo'n 50 jaar geleden, hadden de ontwikkelingslanden een handelsoverschot in landbouwproducten van zo'n 1 miljard dollar.
11/04/12
De laatste decennia is de hele voedselindustrie geconcentreerd bij enkele enorme multinationals.
11/04/12
Momenteel wordt slechts de helft van 's werelds graanproductie rechtstreeks aangewend voor menselijke consumptie. Enerzijds worden landbouwproducten meer en meer gebruikt voor dierenvoeding.
11/04/12
Speculatie met voedsel is niet echt een nieuw fenomeen. Grootgrondbezitters, handelaars en grote bedrijven kopen voedsel op na de oogst om het later terug op de markt te brengen.
11/04/12
De volksbeweging in Noord en Zuid schuift voedselsoevereiniteit naar voor als het antwoord op de chronische voedselcrisis.
11/04/12
Nooit eerder in de geschiedenis waren er meer mensen met honger dan in de laatste jaren. Hun aantal schommelt rond de 1 miljard.
11/04/12
Foto: IFRC on Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) http://www.flickr.com/photos/ifrc/3099606131/
De laatste decennia is er veel veranderd in de manier waarop aan landbouw gedaan wordt.
7119 keer gelezen