10/06/11

Waarom voeren de Verenigde Staten een permanente oorlog tegen het Cubaans gezondheidssysteem?

De VS confisqueren fondsen bestemd voor de Cubaanse gezondheidszorg

In januari 2011 vonden de Verenigde Staten het nodig om beslag te leggen op 4,2 miljoen dollar die de Verenigde Naties hadden bestemd voor Cuba in het kader van het Globaal Fonds tegen Aids, Tbc en Malaria, voor het eerste trimester van 2011. Dit VN-fonds geeft 22 miljard dollar per jaar uit aan de strijd tegen deze drie dodelijke pandemieën in 150 landen. (1)

Deze gemene maatregel is erop gericht de kwaliteit van de dienstverlening aan de Cubaanse bevolking te ondermijnen", verklaarde de Cubaanse overheid, “en ook om de medische hulp die 40.000 Cubaanse gezondheidswerkers verlenen in meer dan 100 landen te blokkeren”. Het merendeel van deze fondsen was bedoeld om dure geneesmiddelen tegen aids in te voeren in Cuba, om zo gratis antiretrovirale behandeling te kunnen toedienen aan de zowat 5000 aidspatiënten. (2)

 

De Verenigde Staten zien het Cubaans gezondheidssysteem en de solidariteit die Havanna daarmee ontplooit als een methode waarmee Cuba vrienden en bondgenoten maakt in de derde wereld, en dan vooral in Latijns-Amerika – een aanpak die sterk contrasteert met het VS-beleid dat er sinds jaar en dag in bestaat Cuba te isoleren. De laatste jaren hebben de VS geprobeerd dit internationaal succes van de Cubanen tegen te gaan door het VS-schip Comfort naar de regio te sturen. Dat is een omgebouwde oude olietanker, uitgerust met 12 operatiezalen en 1000 bedden. Op de Comfort werden al honderdduizenden gratis chirurgische ingrepen verricht in landen als Belize, Guatemala, Panama, El Salvador, Peru, Ecuador, Colombia, Nicaragua en Haïti.

Maar de havenbezoeken van de Comfort zullen de invloed van de VS op het continent allicht niet erg verhogen. “Het is moeilijk voor de VS om te concurreren met Cuba en Venezuela”, zegt Peter Hakim, voorzitter van de Inter-American Dialogue, een pro-VS think tank in Washington. “Dat geeft het beeld dat wij proberen hen te imiteren. Maar de Cubaanse artsen blijven niet slechts een paar dagen in een haven, zij blijven jarenlang in het land.” (3)

In recente onthullingen door Wikileaks van documenten van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken vind je onder andere een telex gestuurd door Michael Parmly van het kantoor van VS-belangen in Havanna (een soort ambassade, nvdr), gedateerd juli 2006, tijdens de voorbereidingen van de conferentie van de Beweging van Niet-Gebonden Landen. Hij stelt dat hij actief op zoek is naar “menselijke verhalen en andere informatie om de mythe te doorbreken van de Cubaanse medische bekwaamheid”.

Michael Moore vernoemt een andere Wikileaks-telex van datzelfde VS-ministerie: “Op 31 januari 2008 zond een ambtenaar van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken in Havanna een verhaal naar Washington dat van a tot z verzonnen was. Hij verklaarde dat de Cubaanse autoriteiten Michael Moore's documentaire Sicko verboden hadden wegens subversief. Hoewel het de bedoeling van de film was om het gezondheidssysteem in de VS te kritikeren, in contrast met de kwaliteit van het Cubaans systeem, zei de ambtenaar dat het regime wist dat de film een vervalsing was en dat ze niet het risico wilden lopen de Cubaanse bevolking te provoceren door machines te tonen die duidelijk niet ter beschikking waren van de grote meerderheid van de bevolking.” Moore herinnert aan een persbericht van Associated Press van 16 juni 2007 (zeven maand voor de telex) dat titelde: “Het Cubaans ministerie van Volksgezondheid verklaart dat de documentaire Sicko van Michael Moore de “menselijke waarden” toont van een communistisch systeem”.

Moore voegt eraan toe dat de Cubanen de film hebben kunnen zien op de nationale tv, op 25 april 2008. “De Cubanen vonden de film zo goed dat het één van de zeldzame Amerikaanse films is geworden die in de Cubaanse cinema's werd vertoond. Ik heb persoonlijk verzekerd dat een copie in 35 mm werd bezorgd aan het Instituut voor de Film in Havanna. Vertoningen van Sicko zijn georganiseerd in heel het land.” (4)

De Verenigde Staten verbieden ook de verkoop van essentiële medicamenten en materiaal aan Cuba, zoals Sevoflurane, dat het eerstekeus middel is geworden voor algemene anesthesie bij kinderen, en Dexmetomidine, erg nuttig bij oudere patiënten die een zware chirurgische ingreep moeten ondergaan. Beide producten worden gemaakt door het VS-bedrijf Abbot Laboratories.

Cubaanse kinderen die lijden aan lymfoblastische leukemie kunnen Erwinia L-asparaginase niet gebruiken, een geneesmiddel dat wordt gecommercialiseerd onder de naam Elspar, want de Amerikaanse farmaceutische firma Merck & Co weigert het te verkopen aan Cuba. Washington verbood trouwens ook de Amerikaanse ngo Pastors for Peace om drie ziekenwagens van het merk Ford aan Cuba te schenken.

De Cubanen worden telkens visa geweigerd om deel te nemen aan conferenties over anesthesie en reanimatie in de VS. Dat maakt het de Cubaanse anesthesisten nog moeilijker om bij te blijven over de vooruitgang in hun domein, om zwaar zieke patiënten adequaat te kunnen behandelen en om de wetenschappelijke vooruitgang voor pijnbestrijding te volgen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de voortdurende oorlog die de VS voeren tegen het Cubaans gezondheidssysteem, zoals uiteengezet in het Cubaans rapport voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, van 28 oktober 2009.

Tenslotte mogen we het immigratieprogramma niet vergeten dat luistert naar de naam Cuban Medical Professional Parole (CMPP). Dat moedigt Cubaanse artsen die in het buitenland werken aan om hun post te verlaten en onmiddellijk als vluchteling naar de VS te trekken. De Wall Street Journal meldde dat VS-consulaten in 65 landen tot december 2010 al dergelijke CMPP-visa hadden uitgereikt aan 1574 Cubaanse artsen. Artsen van wie de opleiding betaald was door de Cubaanse overheid, ook al kampt die met financiële problemen. (5) Vreemd genoeg werd dit programma opgezet door het Homeland Security Department van de VS: gaat het hier om alweer een overwinning op het terrorisme? Of op het socialisme? Of is dat hetzelfde?

Wacht tot de Amerikaanse conservatieven ontdekken dat Cuba het enige land in Latijns-Amerika is waar abortus volledig vrij en gratis is...

 

William Blum
http://killinghope.org/bblum6/aer94.html
 
Voetnoten :
(1) Prensa Latina (Cuba), March 12, 2011
(2) The Militant (US, Socialist Workers Party), April 4, 2011
(3) Bloomberg news agency, September 19, 2007
(4) Huffington Post, December 18, 2010
(5) Wall Street Journal, "Cuban Doctors Come In From the Cold" (video), January 14 2011

7322 keer gelezen