Nieuws

02 april 2019
Vertegenwoordigers van de Filippijnse regering - en in het bijzonder het leger - hebben onlangs beschuldigingen geuit tegen verschillende sociale organisaties, waaronder een aantal van Viva Salud's partners. Volgens sommige berichten in de Filippijnse media hebben de Filippijnen België gevraagd om deze organisaties niet langer te financieren via Belgische NGO's zoals Viva Salud.
Defending human rights is not a crime
25 maart 2019
In een tijd waarin private spelers steeds meer een markt zien in het gezondheidssysteem, vinden wij het belangrijk om de publieke gezondheidszorg te verdedigen en promoten. Waarom?
25 maart 2019
Elk mens heeft recht op gezondheid. Toch hebben zeker 400 miljoen mensen in de wereld geen toegang tot één of meer essentiële gezondheidsdiensten. Daarom lanceert Viva Salud een manifest voor publieke gezondheidszorg, wereldwijd.
21 maart 2019
In de winter kampt Gaza regelmatig met hevige regenval. Dat leidt vaak tot overstromingen in de straten van sommige wijken. Daarnaast is er ook een tekort aan drinkbaar door de vervuiling van het grondwater en gebrek aan infrastructuur die werkt om het water te zuiveren. In beide gevallen grotendeels te wijten aan de blokkade door Israël (met medeplichtigheid van Egypte) sinds 12 jaar. Jongeren in Gaza blijven niet bij de pakken zitten en mobiliseren zich samen met de mensen in hun wijk.

Pagina's

254094 keer gelezen