Nieuws

01 april 2010
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat iedereen recht heeft op gezondheid. Het recht op gezondheid omvat niet enkel gezondheidszorg, maar ook de onderliggende determinanten van gezondheid, zoals toegang tot proper water en sanitaire voorzieningen, degelijke huisvesting, voeding, enz. Al deze aspecten worden significant beïnvloed door vrijhandelsakkoorden.
Foto by Sairen42 on Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
01 april 2010
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat in ontwikkelingslanden 25 tot 66 procent van de uitgaven voor gezondheidszorg naar geneesmiddelen. De prijs van geneesmiddelen vormt er dus een cruciale factor in het gezondheidsbudget en is dus ook bepalend voor het niveau van gezondheidszorg.
01 april 2010
Samen met het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit, waar G3W onder meer in de werkgroep 'Noord-Zuid' actief is, buigen we ons al sinds twee jaar over de impact van de Europese vrijhandelsakkoorden op het recht op gezondheid in het Zuiden. Via research, lobbying en actie op straat dringen we er bij onze Belgische regering op aan om als lid van de Europese Unie er mee voor te zorgen dat het recht op gezondheid voorrang krijgt op economische belangen.
17 februari 2010
Op uitnodiging van Eduardo Espinoza, vice-minister van Volksgezondheid, verbleef ik enkele dagen in El Salvador. Vroeger was Eduardo onderzoeker aan de Universiteit van El Salvador. We hebben jarenlang samengewerkt rond ‘alternatieve modellen’ tegen de privatiseringsstrategie van de Wereldbank en andere internationale instellingen in Latijns-Amerika. Eduardo is ook actief lid van de ‘People’s Health Movement’ (PHM), een van intals partners.

Pagina's

243841 keer gelezen