Gender en gelijkheid

Als ngo verdedigt en ondersteunt Viva Salud het recht op gezondheid en de strijd van sociale bewegingen. We spelen ook een rol in de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Gender is immers een beslissende sociale determinant voor het recht op gezondheid.

Viva Salud hecht veel belang aan het aankaarten van genderverschillen met aandacht voor het verbeteren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We willen het intern functioneren van de organisatie verbeteren en stelde een genderbeleid op dat in lijn ligt met onze waarden en visie.

We staan onze partners in het Zuiden en in België bij om een genderbeleid te integreren in hun organisatiestructuren en dagdagelijks werk. Naast een uitwisseling van good practices bieden wij onze partners instrumenten aan om hun genderbeleid in de praktijk te verbeteren. We maakten een gender checklist, het resultaat van een denkoefening over ons engagement op vlak van gendergelijkheid. Dit instrument laat toe om een genderbeleid te integreren in de dagelijkse activiteiten van een organisatie, zoals onder andere bij de voorbereiding en realisatie van vormingen en conferenties (is er een diversiteit aan sprekers, wie neemt er het woord, hoe wordt er gecommuniceerd, …). We ontwikkelen en verrijken voortdurend onze genderanalyse.

Viva Salud plaatst gender in het kader van een brede sociale contrext. Voor ons is gender een integraal onderdeel van de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid en een mogelijke hefboom voor het recht op gezondheid. Niet enkel de vertegenwoordiging en het gehoor van vrouwenstemmen in het hart van sociale bewegingen moet bewaakt worden, maar ook partners moeten ondersteund worden in de mobilisatie voor thema's gelinkt aan gender en in hun afwijzing van een politiek beleid dat ongelijkheden versterkt.

 

Dowload hier onze gender-checklist

 

6476 keer gelezen
Gender en gelijkheid | Viva Salud

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.