Palestina

Al sinds de oprichting van Viva Salud, eind de jaren 1980, strijden we voor de rechten van het Palestijnse volk. We werken samen met verschillende Palestijnse sociale bewegingen en jongerenbewegingen. 

 

 

Een volk onder bezetting
palestina, muur, palestijnse muur, free palestine, wall, Viva Salud, bezetting, Israël

De Israëlische bezetting van Palestina heeft een enorme impact op het dagelijkse leven van de Palestijnen. Denk maar aan de beperkte toegang tot drinkwater, onteigening van woningen of landbouwgrond, inperking van de bewegingsvrijheid (bv. de Gazastrook als openluchtgevangenis), onveiligheid (willekeurige arrestaties, fysieke agressie, moorden), financiële lasten (beperkingen op de invoer van goederen, beperkte werkgelegenheid, beheer van grondstoffen), beperkingen op het gebruik van energiebronnen (brandstof, elektriciteit), en nog veel meer.

In 1980 werd Oost-Jeruzalem op illegale wijze door Israël geannexeerd. Tot op vandaag wordt de stad bezet door Israëlische troepen. Deze situatie plaatst de Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem in een kwetsbare positie. De levensomstandigheden worden steeds gevaarlijker voor jongeren en vrouwen die zich organiseren, maar ook voor alle andere Palestijnse burgers in Oost-Jeruzalem.

 

Hetzelfde geldt voor de Gazastrook. De Verenigde Naties voorspellen dat die regio onbewoonbaar zal zijn vanaf 2020. Toch is er nog steeds een blokkade van kracht die steeds strenger wordt en het leven van de Palestijnen elke dag moeilijker maakt.

 

Naast de dagelijkse gevolgen van de blokkade, doet Israël met de regelmaat van de klok militaire aanvallen op de Gazastrook, zoals dat in de zomer van 2014 gebeurde. Met duizenden doden en gewonden tot gevolg. Maar Israël komt er ongestraft mee weg.

 

De druk van de Israëlische autoriteiten wordt steeds groter, maar de Palestijnse overheid blijft zwak. De Europese Unie en haar lidstaten – waaronder België – doen van hun kant niet genoeg om het Palestijnse volk te steunen in haar positionering tegenover Israël. Dat helpt de situatie al helemaal niet vooruit.

 

Om al deze uitdagingen aan te gaan is een sterke sociale beweging nodig. Maar ook daar zit een probleem. De Palestijnse sociale beweging wordt verdeeld door afstand, politiek, economische druk en religie. Én er gaapt een enorme kloof tussen de verschillende generaties. Vooral 50-plussers nemen in Palestina de leiding van de sociale beweging. Ze beweren dat ze de belangen van de jongeren verdedigen, maar zijn langs de andere kant niet snel geneigd om hen echte verantwoordelijkheden te geven. 

 


 

 

Wat doet Viva Salud in Palestina?
Viva Salud, palestina, wat doet Viva Salud in palestina, jongerenbewegingen, gender, capaciteitsversterking, nationaal netwerk

Jongeren spelen een belangrijke rol in elke maatschappij. Zeker in Palestina, waar meer dan de helft van de bevolking jonger is dan 18 jaar. Viva Salud werkt al jaren met jongerenbewegingen in Palestina. We willen dat jongeren beter vertegenwoordigd worden in de sociale beweging en dat hun eisen op het vlak van het recht op gezondheid en de sociale determinanten van gezondheid van de Palestijnen gehoord worden.

 

Samen met onze lokale partnerorganisaties zetten we in op het versterken van capaciteiten en kennis over het recht op gezondheid, de sociale determinanten van gezondheid, sociale mobilisatie en leiderschap. Daarnaast werken we aan een nationaal netwerk van jongeren voor het recht op gezondheid om zo de coördinatie tussen de verschillende jongerenbewegingen in Palestina te verbeteren. In dit netwerk bedenken jongeren zelf sensibiliserings- en actiecampagnes die ze daarna ook zelf leiden.

 

Khalid, lid van een jongerengroep in Palestina, vertelt waarom het zo belangrijk is om zich te engageren: « Het netwerk zorgt ervoor dat ik mijn mening kan uiten in een veilige omgeving. Ik kan deelnemen aan gesprekken over sociale kwesties. Ik heb een nieuwe blik op de wereld rond mij en ik heb ontdekt hoe ik zelf kan bijdragen aan de verandering die ik wil zien. »

 

Het leven van de Palestijnen wordt vooral beïnvloed door de bezetting. Problemen op vlak van gezondheid hangen hier nauw mee samen. Hoe kan deze onleefbare situatie zo lang blijven aanslepen? Volgens Viva Salud ligt dat vooral aan een gebrek aan politieke wil bij de Palestijnse autoriteiten maar ook bij de Europese Unie en haar lidstaten. We moeten en kunnen het recht op gezondheid van de Palestijnen verdedigen en we moeten beslissingen in België en Europa beïnvloeden, in het voordeel van de Palestijnen. Daar kunnen Viva Salud en haar partners een impact hebben en verandering brengen.

 

Om die taak te volbrengen, organiseren we ons in verschillende lokale en internationale netwerken. We helpen schendingen van het recht op gezondheid van de Palestijnen bewijzen en we zetten onze schouders onder campagnes die de rechten van de Palestijnen verdedigen.

 

Solidair zijn met de Palestijnse sociale beweging en de Palestijnse jongeren steunen, blijft fundamenteel. Ook vanuit België kunnen we iets doen. We moeten mensen mobiliseren en druk uitoefenen op onze regeringen, zodat zij maatregelen nemen die Israël verplichten om de rechten van de Palestijnen te respecteren.” Fiona, programmamedewerkster van Viva Salud

 


 

Hoe versterkt Viva Salud de Palestijnse jongeren en de sociale beweging?
Viva Salud, palestina, jongeren, jongerenbewegingen, wat doet Viva Salud in palestina

Samen met onze Palestijnse partners geven we vormingen aan leiders van jongerenbewegingen in de bezette gebieden. Via interactieve workshops brengen we hen de nodige vaardigheden bij om de rechten van de Palestijnen te verdedigen. We leren hen ook technieken aan voor sociale mobilisatie, leiderschap en communicatie.

 

Met deze nieuwe vaardigheden kunnen ze zichzelf organiseren tot een nationaal jongerennetwerk voor het recht op gezondheid. Dit netwerk zal hen sterker maken en de coördinatie tussen de verschillende groepen verbeteren. Het is ook een wapen in de strijd tegen de geografische versnippering die het gevolg is van de bezetting. Het netwerk brengt jongerenbewegingen van over heel het land samen. Dat is niet evident en vrij uniek in Palestina.

 

De jongerenbewegingen werken samen aan concrete campagnes (b.v. voor een betere toegang tot gezondheidszorg, tegen de privatisering van gezondheidszorg, tegen gendergerelateerd geweld, enz.). Ze organiseren interactieve workshops voor het recht op gezondheid en ze voeren druk uit op hun lokale autoriteiten om beslissingen te nemen in hun voordeel. Zo kunnen ze de eisen van de Palestijnse jongeren laten horen en zijn ze beter vertegenwoordigd binnen de Palestijnse sociale beweging.

 

In België doet Viva Salud mee aan verschillende nationale en internationale campagnes voor Palestina en zetten we ons in voor het respect voor de rechten van de Palestijnen. 

 


 

Wie zijn de partnerorganisaties van Viva Salud?

We werken samen met meerdere Palestijnse sociale organisaties en ook met verschillende jongerenbewegingen in heel Palestina.

 

Deze sociale organisaties maken deel uit van de Palestijnse sociale beweging en zijn vertegenwoordigd in meerdere nationale en internationale netwerken die strijden voor het recht op gezondheid. 

Samen met onze partners vertrekken we vanuit een rechtenbenadering en verdedigen we de eisen van de Palestijnse bevolking, binnen lokale, nationale en internationale netwerken. Zo kunnen deze netwerken de Palestijnse en internationale overheden onder druk zetten om maatregelen te nemen die het recht op gezondheid voor de Palestijnen garanderen. Daarom werken we ook aan een betere uitwisseling van informatie toegang tot gegevens over het recht op gezondheid, wat kan dienen als basis voor campagnes op lokaal en internationaal niveau.

 

Naast deze Palestijnse sociale organisaties werkt Viva Salud ook samen met tientallen bewegingen, gemeenschappen en organisaties in Palestina.

 


 

Hoe kan jij helpen?
palestina, Viva Salud, jongeren, water, recht op water, recht op gezondheid, kind, palestijns

Dankzij jouw financiële steun kunnen wij onze Palestijnse partners helpen hun plannen te realiseren.

Je kan een éénmalige gift doen of je kan hen ook structureel steunen via een maandelijkse gift.

Met € 40 kunnen jongeren vrijwilligerswerk doen in de meest kwetsbare gemeenschappen van Palestina. Zo gaan ze bijvoorbeeld in groep mee olijven oogsten want boeren alleen worden lastig gevallen door kolonisten. Acties als deze versterken hun samenhorigheid in hun strijd voor de Palestijnse identiteit.  

Giften van 40 euro of meer per jaar geven recht op een fiscaal attest.

Wil je graag een engagement opnemen voor Palestina en je actief inzetten om het recht op gezondheid voor de Palestijnen te garanderen? Dan kan je lid worden van de sociale beweging intal, zij organiseren regelmatig activiteiten in solidariteit met de Palestijnen.

 


 

Palestina in cijfers
palestina, Viva Salud, jongeren, kinderen, recht op gezondheid, palestijns

Aantal inwoners:
4.952.168 in de Palestijnse bezette gebieden
3.008.770 in de Westelijke Jordaanoever
1.943.398 in de Gazastrook
(bron: Palestijns Bureau voor de Statistiek in 2017)

29.7% van de inwoners zijn tussen 15 en 29 jaar oud. 

Oppervlakte:
Westelijke Jordaanoever: 5,655 km²
Gazastrook: 365 km²
(bron: Palestijns Bureau voor de Statistiek)

Levensverwachting:
73,2 jaar (bron: UNDP)

Plaats op de ontwikkelingsindex (HDI): 114 (bron: UNDP 2016)

 

9734 keer gelezen