Handels- en klimaatbeleid van de Europese Unie weinig coherent

Deze paper hekelt de gevolgen van de vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie bevordert: ze hebben negatieve effecten op het klimaat en ze druisen zelfs in tegen de EU-maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden.

Na ondertekening in december 2015 van het internationaal klimaatakkoord te Parijs, verklaarde Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het volgende: “De wereld bundelt vandaag de krachten in de strijd tegen de klimaatverandering. Dit akkoord geeft ons wat zuurstof, een laatste kans om komende generaties een stabielere wereld, een gezondere planeet, meer rechtvaardige samenlevingen en meer welvarende economieĆ«n na te laten. Het zal de wereld helpen de overstap te maken naar schone energie. Dit akkoord is ook een succes voor de Europese Unie. Wereldwijd spelen we al lang een leidende rol in de strijd tegen de klimaatverandering en het in Parijs gesloten akkoord weerspiegelt voortaan onze ambitie op wereldvlak."

En toch is het door de Europese Unie gevoerde beleid niet altijd even coherent. Onder druk van de industriĆ«le lobby’s ijvert ze voor een vrijhandelsbeleid dat gericht is op het veroveren van nieuwe markten, vooral in de landen in het Zuiden, om er de activiteiten van haar multinationals te ondersteunen. Die laatsten houden vaak weinig rekening met het milieu en hun activiteiten werken de klimaatverandering in de hand. Bovendien versterkt dit vrijhandelsbeleid de internationale verdeling van de productiesystemen en de internationale handel. Op die manier worden onze maatschappijen nog meer afhankelijk van fossiele brandstoffen, wat op zijn beurt een negatieve impact heeft op de klimaatverandering. Het is hoog tijd dat de Europese Unie haar verklaringen en haar beleid beter op elkaar afstemt en dat ze de belangen van bevolkingsgroepen en van de planeet laat primeren op die van de multinationals en hun winst.

                                                              
 

6773 keer gelezen