Samenwerking

“Samen strijden voor gezondheid.” Onze baseline zegt het al. Enkel door onze krachten te bundelen kunnen we het recht op gezondheid afdwingen.

Enkel door onze krachten te bundelen kunnen we het recht op gezondheid afdwingen

Viva Salud heeft niet alleen partners in het Zuiden. Ook in België werken we samen met andere organisaties.

Op internationaal vlak is Viva Salud actief in de People's Health Movement, een internationaal netwerk voor het recht op gezondheid.

We werken nauw samen met ngo's Kiyo en Solidagro, hier lees je meer over dit partnerschap. 

In België ondersteunen we de uitbouw van intal, een beweging voor internationale solidariteit, die opkomt voor het recht op gezondheid, ontwikkeling en vrede. Ze telt honderden vrijwilligers en symphatisanten en een tiental lokale groepen. Via lokale en nationale activiteiten wil intal zoveel mogelijk mensen sensibiliseren, organiseren en mobiliseren voor een meer rechtvaardige en solidaire wereld.

Daarnaast ondersteunen we ook Cubanismo.be, een solidariteitsbeweging met Cuba. Ondanks alle tegenkanting bewijst Cuba immers dat een goede gezondheidstoestand haalbaar is, zelfs in een relatief arm derdewereldland dat moet opboksen tegen de blokkade van de Verenigde Staten.

Het spreekt voor zich dat we ook samenwerken met vele andere organisaties: ngo's, sociale bewegingen, solidariteitsgroepen en andere. Dat kan gaan om punctuele samenwerkingsverbanden, campagnes, technische interventies etc.

Viva Salud is lid van:

We beschikken over het volgende kwaliteitslabel:
C2E (Committed to Excellence) – Kwaliteitslabel uitgereikt na evaluatie door een assessor van de federatie ACODEV.

We onderschreven de volgende deontologische codes:
Code Ethische Fondsenwerving – Het label van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving bevestigt dat we de ethische code van deze vereniging respecteren.

Charter on the recruitment and the support to the development of Health Human Resources in the partner countries – De vrijwillige deontologische code in verband met gezondheidspersoneel van de werkgroep Human Resources for Health van Be-cause Health.

Viva Salud is erkend door de Belgische federale overheid als programma-ngo en als ngo die gemachtigd is om fiscale attesten uit te reiken.

Tot slot, maar niet minder belangrijk, is er de samenwerking met vele verschillende instanties die het financieel mogelijk maken dat onze partners hun programma kunnen uitvoeren:

 
20692 keer gelezen