Strategie

Kinderen die met een lege maag gaan slapen, moeders die sterven in het kraambed, mensen die zich letterlijk dood werken... het zou al lang ondenkbaar moeten zijn.

Gezondheid is een basisrecht, maar voor miljoenen mensen in het Zuiden wordt dat recht bedreigd door armoede, ongelijkheid, uitbuiting, schendingen van mensenrechten of oorlog. 

Niet alleen symptomen bestrijden

Gezondheid is meer dan dokters en medicijnen. De levensomstandigheden in de sloppenwijken van Manilla, de economische blokkade van Cuba, de bezetting van Palestina, de grootschalige mijnbouw in Latijns-Amerika, de arbeidsomstandigheden in lokale filialen van multinationals, het agressieve handelsbeleid van de Europese Unie, de gevolgen van de klimaatverandering,... dat alles heeft een invloed op de gezondheid.

Een goede gezondheid voor iedereen is dus vaak een kwestie van sociale rechtvaardigheid en internationale verhoudingen op basis van gelijkwaardigheid.

Verandering van onderuit

Onze partners werken samen met sloppenwijkbewoners, arme boeren en arbeiders. Gezondheid en ontwikkeling zijn het resultaat van het werk aan de basis. Mensen organiseren zich in sociale bewegingen. Samen staan ze sterker en kunnen ze hun rechten afdwingen. Sociale bewegingen zijn de hefboom voor verandering.
 


 

Gezondheid, een recht
Viva Salud, gezondheid, empowerment, Filipijnen

Gezondheid wordt internationaal erkend als een universeel mensenrecht. Twee op de drie landen hebben het opgenomen in hun grondwet. En toch is de realiteit anders voor miljarden mensen op deze wereld. Het recht op gezondheid blijft dode letter.

Meer weten

Gezonde leefomstandigheden
Viva Salud, gezondheid, empowerment, Congo

Jij weet vast hoe belangrijk voeding, een goed onderdak, hygiëne, een degelijk inkomen zijn voor je gezondheid. En toch, als men het over de derde wereld heeft, komt men vaak met het argument dat er ginds een gebrek aan dokters, pillen en ziekenhuizen is. De echte oorzaak van ongezonde levensomstandigheden is echter de sociale onrechtvaardigheid.

Meer weten

Sociale bewegingen
Viva Salud, gezondheid, empowerment, Colombia

Armoede, uitbuiting, onderdrukking, oorlog... . Daartegen helpen pillen niet. Om daaraan te verhelpen moeten onrechtvaardige machtsverhoudingen omgebogen worden. Waar mensen zich organiseren en voor hun rechten opkomen, slagen ze erin om hun levensomstandigheden daadwerkelijk te verbeteren.

Meer weten

Sociale rechtvaardigheid
Viva Salud, gezondheid, empowerment, PHM

Het kan anders. Cuba is daar een voorbeeld van. De staat voert er een beleid dat ingaat tegen het dictaat van multinationals, houdt de touwtjes van de economie in handen en garandeert voor iedereen een aanvaardbaar levensniveau. Niemand is er superrijk, maar er is ook geen extreme armoede, zoals in de meeste omringende landen. De gezondheidstoestand is er bijgevolg uitzonderlijk goed. Kortom: Daar waar landen kiezen voor rechtvaardige sociale verhoudingen en soevereine ontwikkeling, gebeuren wonderlijke dingen.

Meer weten

20691 keer gelezen