Analyse

05/05/17
Het is officieel: Obamacare is niet meer. Na veel onzekerheid stemde het Amerikaanse huis van Afgevaardigden dat de zeer bescheiden zorgwet van Trump's voorganger afgeschaft moet worden.
04/05/17
Dat schoolboeken voor leerlingen in Israël en Palestina voorwerp zijn van discussie, is niet nieuw.
18/04/17
stephanie johanns, filipijnen, mensenrechten, G3W, kinderen, armoede, levensomstandigheden
Hoe zou het nog zijn met... de mensenrechten in de Filipijnen? Begin mei analyseert de VN-mensenrechtenraad in hoeverre het Aziatische land haar verbintenissen nakomt.
11/04/17
handleiding, sociale beweging voor gezondheid, phm, G3W, cover, boek, studie
G3W en de People's Health Movement (PHM) ontwikkelden samen een interactieve handleiding.
10/03/17
Jongeren hebben reden genoeg om een stem te eisen in het beleid: nog nooit was het aandeel van jongeren in de wereldbevolking zo groot.
09/03/17
Zoals zoveel andere sectoren wil de regering nu de ontwikkelingssamenwerking privatiseren.
30/01/17
Eén van de eerste daden van Trump als president van de Verenigde Staten was gericht op het ontmantelen van Obamacare, de zorgverzekeringswet die gezondheidszorg meer toegankelijk moest maken in de zee
06/01/17
Op 31 december 2016 bereikte de meerderheid en de oppositie een politiek akkoord, onder leiding van de Congolese bisschoppen.

Pagina's